Ukraina

informator

Urząd Miasta Poznania, http://www.city.poznan.pl/

– Wydział Urbanistyki i Architektury, dyr. Andrzej Nowak
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pok. 337, III piętro,
tel. 061 878-55-24, fax 061 878-55-28,
ua@um.poznan.pl

– Miejski Konserwator Zabytków, Maria Strzałko
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pok. 359, III piętro
tel. 061 878-54-52, fax 061 878-54-51,
MKZ@um.poznan.pl

– Wydział Ochrony Środowiska, dyr. Leszek Kurek
ul. Gronowa 22A, 61-655 Poznań,
tel. 061 878-40-53, fax 061 878-40-55,
wos@um.poznan.pl

– Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, dyr. Andrzej Krygier
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań,
centrala – 061 827-15-00, fax 061 827-02-01,
geopoz@geopoz.poznan.pl

– Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
Paweł Łukaszewski
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pok. 518, 502
tel. 061 878-55-95, fax 061 878-55-94
porady prawne przez telefon 061 878-56-69
porady prawne – wtorki godz. 12-15
pinb@pinb.poznan.pl www.pinb.poznan.pl

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, http://www.powiat.poznan.pl/
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
centrala 061 841-05-00

– Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Informacja telefoniczna – 061 841-05-50/504

– Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 061 841-05-09

Wielkopolski Urząd Wojewódzki, http://www.poznan.uw.gov.pl/
Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

– Wydział Infrastruktury,
pok. 234 bud. C,
tel. 061 854-17-08, 852-34-77, fax 061 854-15-39,
wi@poznan.uw.gov.pl

– Wojewódzki Konserwator Zabytków,
ul. Gołębia 2, Poznań
tel. 061 852-80-02/3

KSIĘGI WIECZYSTE

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto
www.poznan-staremiasto.sr.gov.pl

Wydział V Ksiąg Wieczystych (dotychczasowy XIII Ksiąg Wieczystych), przewodnicząca Karolina Obrębska

61-729 Poznań, ul. Młyńska 1a, pokój 32
wydzial5@poznan-staremiasto.sr.gov.pl
tel. (061) 647-3520; fax (061) 647-3519

Właściwość miejscowa
– miasto Poznań dla dzielnic (północna i zachodnia część Poznania): Stare Miasto, Jeżyce, Grunwald
– gminy: Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Suchy Las, Murowana Goślina

* Wydział VI Ksiąg Wieczystych (dotychczasowy XIV Ksiąg Wieczystych), przewodnicząca – Marzenna Olszewska-Gracz

61-729 Poznań, ul. Młyńska 1a, pokój 35
wydzial6@poznan-staremiasto.sr.gov.pl
tel. (061) 647-3535; fax (061) 647-3537

Właściwość miejscowa
– miasto Poznań dla dzielnic (południowa i wschodnia część Poznania): Nowe Miasto, Wilda
– gminy: Komorniki, Luboń, Puszczykowo, Swarządz

Dla pozostałych gmin powiatu poznańskiego

Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.,Wydział V Ksiąg Wieczystych
62-065 Grodzisk Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1, pokój 3
tel. (061) 44-45-934 w.46
– gminy: Buk, Stęszew

Sąd Rejonowy w Gnieźnie, Wydział V Ksiąg Wieczystych, przewodniczący Marian Sikorski
62-200 Gniezno, ul. Franciszkańska 9, budynek A, parter, pokój 10
tel. (061) 423 93 50, fax (061) 423 93 52
– gmina Pobiedziska

Sąd Rejonowy w Szamotułach, Wydział V Ksiąg Wieczystych
Plac Sienkiewicza 15, 64-500 Szamotuły, pokój 7, 9
tel. (061) 292-19-13 w.28, w.41
– gmina Rokietnica

Sąd Rejonowy w Śremie, Wydział V Ksiąg Wieczystych
63-100 Śrem, ul. Franciszkańska 4, pokój 1
tel. (061) 282-83-47
– gmina Mosina

Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., Wydział V Ksiąg Wieczystych
63-000 Środa Wlkp., Stary Rynek 6, pokój 9
tel. (061) 285-80-18
– gminy: Kleszczewo, Kórnik

Sąd Rejonowy we Wrześni, Wydział IV Ksiąg Wieczystych
62-300 Września, ul. Jana Pawła II 10,
tel. (061) 4369 035
– gmina Kostrzyn Wlkp.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, www.bip.wokiss.pl/skopoznan
Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań,
tel/fax 061 854-14-58
skopoznan@wp.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny, http://www.wsa.poznan.pl/
ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań,
centrala – 061 856-67-00
Wydział Informacji Sądowej,
tel. 061 856-67-32, fax 061 856-67-30
wis@wsa.poznan.pl

Izba Notarialna w Poznaniu, http://www.rejent.poznan.pl/
ul. Piękna 41, 60-589 Poznań,
tel. 061 848-08-13
(na stronie znajduje się wykaz kancelarii notarialnych zrzeszonych w Izbie)
izba@rejent.poznan.pl

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Poznaniu, http://www.poznan.sarp.org.pl/
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
tel/fax 061 852-00-20
poznan@sarp.org.pl

Wielkopolskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami, http://www.wspon.pl/
ul. Grobla 1, 61-858 Poznań,
tel/fax 061 853-14-34,
wspon@wspon.pl

Poznańskie Stowarzyszenie Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości, http://www.psp.net.pl/
ul. Ratajczaka 21/22, 61-814 Poznań,
tel/fax 061 851-64-26, tel. 061 855-05-90
psp@psp.net.pl

Wielkopolskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości, http://www.wszn.com.pl/
ul. Wybickiego 16, Poznań,
tel/fax 061 835-16-53

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, http://www.srmww.pl/
ul. Gronowa 22, pok. 310, 61-655 Poznań,
tel./fax 061 820-89-51
smrww@neostrada.pl
rzeczoznawcy@info.com.pl