Ukraina

Jaki krajobraz Poznania

O efektach pracy w ubiegłym roku i planach na rok bieżący rozmawiali na środowym posiedzeniu radni Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji. Dyskutowali także o zapisach powstającej uchwały krajobrazowej, której przyjęcie jest coraz bliżej.
W pierwszym punkcie posiedzenia komisja przyjęła sprawozdanie z prac w 2021 roku. Radny Łukasz Mikuła, przewodniczący komisji, ocenił że poprzedni rok był udany, a liczba uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego była znacznie większa niż w poprzednich latach.

W kolejnym punkcie Mikuła przedstawił plan prac na rok 2022. Zapowiedział, że KPPiR zajmie się m.in. przygotowywaną uchwałą krajobrazową. Oprócz tego komisja zajmie się dalszymi pracami nad studium zagospodarowania przestrzennego miasta, opiniowaniem audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego dla miasta Poznania, kolejnymi projektami planów miejscowych, wdrażaniem miejskiego Programu Rewitalizacji, perspektywą rozwoju poznańskiego węzła kolejowego, układem komunikacyjnym w północnej części Poznania, modelowaniem cyrkulacji powietrza w mieście, a także zasobami wodnymi w kontekście polityki przestrzennej. Komisja będzie się spotykać co trzy tygodnie. Wszyscy radni zaakceptowali w głosowaniu pracy na rok 2022.

Zamierzenia dotyczące zapisów uchwały krajobrazowej zaprezentował radnym zespół Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP. Alicja Bogalecka-Pabisiak z WUiA przypomniała, że prace nad uchwałą krajobrazową dla Poznania trwają od 2016 roku. W tym czasie odbyło się wiele spotkań, konferencji i debat. W 2019 roku odbyły się konsultacje społeczne ws. uchwały. Na początku lutego 2021 po raz pierwszy z założeniami uchwały zapoznała się Komisja Polityki Przestrzennej RMP.

W ciągu sześciu lat WUiA rozpatrzył 800 wniosków, w tym 220 w 2021 roku. W ubiegłym roku po raz pierwszy wyłożono uchwałę do wglądu. Zapisy przygotowywanego aktu prawa miejscowego będą regulować m.in. kwestie umieszczania reklam wielkoformatowych czy szyldów sklepowych. W przypadku ekranów cyfrowych – dopuszczone będą takie o wielkości do 18 m. kw., a niedopuszczane największe, o powierzchni do 36 m kw.

W uchwale zawarte będą zapisy dotyczące szyldów, ich wyglądu, liczby i zasad montowania na budynkach. Uporządkowane zostaną zasady wystawiania tzw. potykaczy, ekspozytorów, kasetonów reklamowych, szyldów na ogrodzeniach i pylonów informacyjnych. Przepisy dotyczące ich wyglądu i zasad umieszczania będą uzależnione od obszaru w mieście, gdzie będą montowane. Co oczywiste, najbardziej rygorystyczne zasady będą obowiązywały w obszarze staromiejskim. Nowością będą „pylony celowe”, które będzie można montować przy wjeździe na stacje paliw czy parkingi. Uchwała dopuści też tablice systemowe umieszczane na elewacjach budynków o charakterze handlowo-usługowym.

W obszarze zurbanizowanym dopuszczone będą billboardy o powierzchni do 9 m kw i 18 m kw. W uchwale zostaną zapisane dokładne przepisy określające wymogi, jakie trzeba spełnić, by taki billboard ustawić – np. nie będzie on mógł stanąć bliżej niż 10 metrów od drzewa, a także nie bliżej niż 100 metrów od budynku wpisanego do rejestru zabytków. Urbaniści dążą do sytuacji, gdy billboardy reklamowe będą stawiane przy drogach gdzie jest dużo wolnej przestrzeni, a nie tam gdzie jest „ciasno”. W obszarze przyrodniczym (przedmieścia, tereny zielone, lasy komunalne) zasady ustawiania reklam będą podobne do zasad obowiązujących w obszarze staromiejskim.

Uchwała ureguluje też kwestię wyglądu ogrodzeń. Np. w ten sposób, że ażurowe ogrodzenia nie będą mogły być wyższe niż 2,2 m, a ogrodzenia pełne nie wyższe niż 1,2 m. Dopuszczalne będzie stawianie ogrodzeń wyższych tylko w przypadku „obiektów specjalnych” – np. boisk sportowych. Dla placów zabaw dopuszczalne będą ogrodzenia nie wyższe niż 1 m.

Urzędnicy uspokajają, że ogrodzenia już istniejące (w momencie ogłoszenia uchwały) nie będą musiały być wymieniane na nowe. Na dostosowanie do zasad uchwały właściciele nieruchomości będą mieli 12 miesięcy (w obszarze staromiejskim), a w pozostałych obszarach 24 miesiące i więcej. Projekt uchwały ma 36 stron, wszystkie szczegóły są dostępne na stronie internetowej.

W punkcie posiedzenia poświeconym wolnym głosom radny Andrzej Rataj przedstawił stanowisko Rady Osiedla Górczyn, w którym opisano niekorzystne zmiany, które zachodzą w rejonie ulic Dmowskiego i Krauthofera, a spowodowane są intensywną zabudową mieszkaniową i biurową. Nowe budynki powstają w tym rejonie z dużą intensywnością, bo nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu. Radni osiedlowi z Górzyna alarmują, że problem jest duży i ma charakter narastający.

Kolejne posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji odbędzie się 9 lutego

x

Zobasz także

Coś jednak drgnęło

Wiosenne ożywienie na rynku mieszkaniowym widoczne jest zarówno pod względem liczby klientów, którzy zaczynają szukać ...

„Haracz” od deweloperów

Najwięksi deweloperzy powinni oddawać 20 proc. mieszkań na lokale komunalne. Deweloperzy budujący najwięcej mieszkań w ...

To będzie rewolucja

Transformacja energetyczna w budownictwie staje się dziś głównym tematem w UE. Włoskie media donoszą, że z powodu przymusowych ...

Budownictwo hamuje

Sektor budownictwa ma za sobą naprawdę dobry okres, który przypadł na pierwsze sześć miesięcy 2022 ...

Fotowoltaika na balkonie

Fotowoltaika na balkonie, beton w głowie. Czy panele dla bloków z rządowymi dopłatami się opłacą? ...