Ukraina

Jaki los artefaktów

Kilka tygodni temu podczas prac archeologicznych na Starym Rynku odkopano fundamenty dawnego ratusza. Radny Mateusz Rozmiarek zwrócił się do Urzędu Miasta z pytaniem o przeznaczenie tych odkryć – czy zostaną one przekazane do muzeów, czy niektóre z pozostałości wrócą na swoje miejsce i ponownie zostaną zakopane? W przypadku braku koncepcji wykorzystania odkryć z wykopalisk, radny sugeruje możliwość zorganizowania aukcji pamiątkowych cegieł (na przykład stu, limitowanych, odpowiednio oznaczonych), z której dochód mógłby zostać przeznaczony na szczytny cel. Radny otrzymał sygnał, iż miłośnicy poznańskiego dziedzictwa i historii byliby zainteresowani takimi działaniami, a zbliżona inicjatywa dotycząca aukcji piszczałek organowych z Fary Poznańskiej cieszyła się w przeszłości sporą popularnością.

Odpowiedzi radnemu udzielił zastępca prezydenta Mariusz Wiśniewski. W trakcie badań wykopaliskowych na Starym Rynku odsłonięto pozostałości piwnic budynku tzw. Nowego Ratusza, zbudowanego w latach 1881-1895 przez władze zaborcze, który pełnił funkcję administracyjną. Miejsce to celowo wybrano na lokalizację zbiornika retencyjnego, aby zminimalizować zakres ryzyka odsłonięcia starszych warstw kulturowych. Zdecydowana większość nawarstwień zabytkowych w tym miejscu została zniszczona podczas budowy nowego ratusza. W trakcie badań archeologicznych skupiono się na eksploracji nawarstwień późnośredniowiecznych, związanych z najstarszą historią miasta lokacyjnego, odkryto także bardzo interesujące ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Zadokumentowano też piwnice budynku pruskiego ratusza, a elementy posiadające cechy zabytków w postaci: cegieł, kształtek, płytek posadzkowych, płyt granitowych, wsporników, kolumn i baz pod nie, oraz innych elementów wyposażenia obiektu, wpisano do inwentarza.

x

Zobasz także

Opóźnione wiadukty

To już pewne. Nie będzie wiaduktów na Strzeszynie do końca 2023 r. Co dalej z ...

M. Nickel nie żyje

Założyciel PTB Nickel zmarł w wieku 73 lat. Marian Nickel był założycielem PTB Nickel. Firma ...

Skwer dla Ukrainy

Skwerowi w rejonie ulic Kórnickiej i Serafitek – Rada Miasta nadała na kwietniowej sesji imię ...

Co dalej z MPGM

Radna Ewa Jemielity otrzymała odpowiedź na swoje zapytanie dotyczące Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S.A. Fot. ...

Nie chcą ciemności

Komisja Współpracy Lokalnej pozytywnie zaopiniowała projekty zmieniające uchwały w sprawie zasad naliczania środków budżetowych dla ...