Ukraina

Jest Święto, a Muzeum?

Sejmikowa Komisja Kultury spotkała się w trybie zdalnym 17 grudnia, by rozpatrzyć projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do władz Miasta Poznania o rozpoczęcie budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego”. W zaproponowanym przez szefa klubu PiS Zbigniewa Czerwińskiego dokumencie, czytamy, że „Sejmik Województwa Wielkopolskiego deklaruje wolę współpracy przy budowie Muzeum Powstania Wielkopolskiego w wysokości 50 000 000 złotych w ciągu następnych 3 lat, a więc około 20 % kosztów budowy tej niesłychanie potrzebnej Instytucji. Liczymy na to, że budowa Muzeum rozpocznie się w roku 2022 i potrwa 3 lata”.

W odpowiedzi na tę propozycję marszałek Marek Woźniak zauważył, że jest zbyt wcześnie na podejmowanie tego typu zobowiązań, bo nie są znane dokładne koszty budowy muzeum oraz proporcje ich współfinansowania przez ministerstwo kultury i samorząd Poznania. Jeden ze scenariuszy zakłada partycypację na poziomie 50 proc. ze strony obu partnerów, a drugi – znacznie większy (niemal 100-procentowy) wkład rządu w budowę placówki.

Radni z koalicji rządzącej (PO, PSL, SLD-LR) podkreślali w trakcie dyskusji konieczność budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, mieli jednak zastrzeżenia do treści apelu, i w efekcie nie poparli projektu uchwały. Zbigniew Czerwiński zadeklarował gotowość do dalszej dyskusji nad kształtem dokumentu, a debatę na ten temat zaplanowano 20 grudnia podczas sesji sejmiku.

x

Zobasz także

Centrum pediatrii otwarte

„To najważniejsza inwestycja w historii Samorządu Województwa Wielkopolskiego” – powiedział 1 czerwca 2022 r. – ...

Bloki w zabytkowym parku

Zabudowa terenu między okazałymi gmachami jest dowodem całkowitego braku wrażliwości na sprawy urbanistyki i przestrzeni. ...

Ulubiona zieleń poznaniaków

Zieleń w centrum Poznania i jeziora w lasach Wielkopolski są bohaterami akcji wyborcza.pl. Redakcja chciała ...

Niepokojące ratingi

Fitch Ratings utrzymał na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (Rating Watch Negative) międzynarodowe długoterminowe ratingi ...

101.000 uchodźców w Poznaniu

W marcu 2022 r. największe polskie miasta i otaczające je gminy gościły prawie 70 proc. ...