Ukraina

Kontrole naszych domów

Kontrole domów w 2023 zapowiedział GUNB. Mają dotyczyć źródeł ciepła i ich zgodności z deklaracjami CEEB, ale też stanu technicznego domów. Kontrole domów będą prowadzić uprawnione do tego osoby, np. kominiarz, pracownik gminy czy inspektor ochrony środowiska. Co urzędnicy będą sprawdzać w naszych domach?

Kontrola budynków będzie prowadzona w ramach działającej już o lipca 2021 roku i zbierającej dane o źródłach ciepła CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności budynków), która działa z kolei w obrębie szerszego Systemu ZONE (tzw. Zintegrowany System Ograniczenia Niskiej Emisji). Za całość przedsięwzięcia – jedną usystematyzowaną bazę danych o rodzajach źródeł ciepła i spalania paliw, a teraz także o stanie technicznym polskich domach – odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Trzeba wiedzieć, że przygotowywana inwentaryzacja budynków nie będzie miała formy samospisu i nie będzie też obowiązkowa jak w przypadku spisu źródeł ciepła.

Więcej na murator.pl

x

Zobasz także

Zamek w Stobnicy znów w sądzie

Decyzja sądu w Obornikach o umorzeniu postępowania karnego wobec trzech oskarżonych w związku z budową ...

Ławka samowolą budowlaną

Wydawałoby się, że temat tak zwanej ławki patriotycznej jest sprawą błahą w skali działalności bieżącej ...

Krytyka Prawa budowlanego

Krytyczna opinia NRA do projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane   Naczelna Rada Adwokacka krytycznie zaopiniowała ...

Ważą się losy Stobnicy

17 listopada Sąd Okręgowy w Poznaniu ma rozpoznać zażalenie prokuratury na postanowienie sądu w Obornikach, który podjął decyzję o umorzeniu postępowania ...

Przymus sprzedaży mieszkania

Uciążliwe lokatorki muszą przymusowo sprzedać mieszkanie – zdecydował we wtorek Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Uwzględnił ...