Ukraina

Kontrole naszych domów

Kontrole domów w 2023 zapowiedział GUNB. Mają dotyczyć źródeł ciepła i ich zgodności z deklaracjami CEEB, ale też stanu technicznego domów. Kontrole domów będą prowadzić uprawnione do tego osoby, np. kominiarz, pracownik gminy czy inspektor ochrony środowiska. Co urzędnicy będą sprawdzać w naszych domach?

Kontrola budynków będzie prowadzona w ramach działającej już o lipca 2021 roku i zbierającej dane o źródłach ciepła CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności budynków), która działa z kolei w obrębie szerszego Systemu ZONE (tzw. Zintegrowany System Ograniczenia Niskiej Emisji). Za całość przedsięwzięcia – jedną usystematyzowaną bazę danych o rodzajach źródeł ciepła i spalania paliw, a teraz także o stanie technicznym polskich domach – odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Trzeba wiedzieć, że przygotowywana inwentaryzacja budynków nie będzie miała formy samospisu i nie będzie też obowiązkowa jak w przypadku spisu źródeł ciepła.

Więcej na murator.pl

x

Zobasz także

Schron w każdym domu

Ministerstwo Obrony Narodowej planuje nowelizację przepisów o obronie cywilnej. Jednym z punktów nowelizacji ma być ...

Wartość nieruchomości

Skarga nadzwyczajna RPO w sprawie o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości po zmianie planu miejscowego ...

Koszt przyłącza do kanalizy

Problem kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Kolejne pismo RPO do MI Właściciele nieruchomości nadal ...

Dodatek a „samowolka”

Legalność zamieszkiwania – bez wpływu na przyznanie dodatku węglowego. Wyrok WSA zgodny ze stanowiskiem Rzecznika ...

Koniec z fajerwerkami

Lewica chce dać gminom narzędzia do ograniczenia stosowania petard i fajerwerków. Taki projekt złożyła już ...