Koordynacja miejskich budów

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie zrobiła kolejny krok w kierunku skoordynowania jak największej liczby działań inwestycyjnych w mieście. Wraz z Zarządem Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ podpisała porozumienie z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych. Ma ono na celu gromadzenie oraz udostępnianie informacji o inwestycjach i remontach, a także zdarzeniach powodujących utrudnienia w ruchu oraz ich koordynację.

Od lewej: Jarosław Zawadzki – z-ca dyr. ZGiKM GEOPOZ, Marcin Gołek – wiceprezes PIM, Tomasz Lewandowski – prezes ZKZL

Współpraca PIM, ZKZL i GEOPOZ-u polegać będzie na wymianie aktualnych danych, umożliwiając wspólne przygotowanie i realizację inwestycji. Dane gromadzone i udostępniane będą przez GEOPOZ za pośrednictwem Systemu Informacji Przestrzennej. Do systematycznego i pełnego udostępniania informacji o planowanych oraz realizowanych inwestycjach na obszarze miasta w ramach SIP zobligował wydziały i miejskie jednostki organizacyjne Prezydent Miasta zarządzeniem z maja br.

Dzięki takim działaniom możliwe będzie graficzne odzwierciedlenie na mapie Poznania planowanych inwestycji. Poszczególnym podmiotom łatwiej będzie zweryfikować swoje plany inwestycyjne i podjąć starania zmierzające do wspólnej realizacji projektów na danym obszarze w jednym czasie.

Rolą PIM będzie monitorowanie i zarządzanie wprowadzanymi przez użytkowników danymi w taki sposób, aby zaproponować sygnatariuszom porozumienia optymalny czas na przeprowadzenie inwestycji, biorąc pod uwagę koszty i uciążliwość dla mieszkańców. Stosowne porozumienie w tej sprawie PIM i GEOPOZ podpisały w lipcu br. – ZKZL jest pierwszym sygnatariuszem porozumienia, który reprezentuje budownictwo kubaturowe – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Źródło: biuletyn.poznan.pl

x

Zobasz także

Drogi sezon grzewczy

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził trzecią podwyżkę gazu w tym roku. To oznacza, że sezon grzewczy, ...

Centrum Szyfrów tuż, tuż

Ostatni weekend września (24-26.09) upłynie w Poznaniu pod znakiem szyfrów, kodów i tajemnic z wielką ...

Ogródki czynne do 23

W każdy piątek i sobotę restauratorzy będą mogli gościć swoich klientów w ogródkach gastronomicznych do ...

Budowa parkingu na MTP

Zaczęła się budowa parkingu na MTP. Koniec prac już w maju. Budowa trzypoziomowego parkingu za pawilonem ...

Już się można kąpać

Od piątku (25 czerwca) czynne jest kąpielisko w Jeziorze Biezdruchowskim w Pobiedziskach, od soboty działać ...