Ukraina

Będzie większy cmentarz

Cmentarz komunalny w Koszalinie zostanie powiększony o powierzchnię ponad 9,5 hektara, by zapewnić miejsca pochówku na kolejne lata. Uchwałę w tej spawie podjęto  na sesji Rada Miasta Koszalina.

Dyrektor wydziału gospodarki komunalnej koszalińskiego magistratu Bożena Bajdalska-Kurlanda, przedstawiając uchwałę, wskazała, że przystąpienie miasta do kolejnej rozbudowy cmentarza pozwoli zapewnić miejsca pochówku na kolejne lata. Przy czym dodała, że trudno obecnie określić precyzyjnie liczbę tych lat, ponieważ zmieniają się tendencje co do sposobu pochówku.

W Koszalinie już ponad 50 proc. pochówków to są pochówki urnowe. A urny mogą być umieszczane zarówno w kolumbariach, jak i w grobach urnowych, a także mogą być dochowywane do już istniejących grobów” – powiedziała Bajdalska-Kurlanda.

Przekazała, że zgodę na rozszerzenie nekropolii wydał decyzją z 20 października 2023 r. państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Koszalinie. Dodała, że pod rozbudowę cmentarza wskazana została zgodnie z jej przeznaczeniem w miejscowym planie przestrzennego zagospodarowania działka miejska o pow. ponad 9,5 ha przylegająca do nowej części nekropolii (teren między torami kolejki wąskotorowej a ul. Sarzyńską).

JJJJJJJJJJJJJJ

x

Zobasz także

Farmy wiatrowe z Estoni

Estońska spółka Enefit Green wybuduje w Polsce osiem farm wiatrowych. Szacunkowa wartość inwestycji wyniesie ok. ...

Gondolą przez Beskidy

Około 65 mln euro może kosztować kolej linowa, którą turyści i narciarze pojadą z centrum ...

Zielona Góra bez stadionu

Zielonogórski poseł chciałby budowy stadionu na 10 tys. kibiców w Zielonej Górze. Pyta o rządowe ...

Rzeszów buduje aquapark

To jest projekt rozpoczynający w mieście nową erę, z ambitnymi projektami i architekturą na najwyższym ...

Infrastruktura „atomówek”

Urząd Morski w Gdyni prowadzi dwa postępowania przetargowe związane z budową konstrukcji morskiej do rozładunku. ...