Los Ostrowa i Szyperskiej

Radni z Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji przyjrzeli się planom inwestycyjnym w rejonie ul. Szyperskiej oraz ulic Borsuczej i Wilczej leżących na skraju doliny Cybiny.

Miejska Pracownia Urbanistyczna, zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Stare Miasto, jest w trakcie sporządzania opracowania urbanistycznego dla rejonu ul. Szyperskiej. Obecnie trwają prace m.in. nad wyznaczeniem granic przyszłego miejscowego planu tak, aby zachować ciągłość i spójność z sąsiednimi obszarami, które zostały już objęte takim dokumentem. Sprawdzana jest także struktura własnościowa działek, dokumenty archiwalne, wydane decyzje administracyjne w zakresie budowlanym oraz stan realizacji pozwoleń na budowę.

Głos zabrał też mieszkaniec ul. Szyperskiej, Cyryl Kwaśniewski, który zwracał uwagę na nadchodzące zagrożenia związane z bardzo złym stanem muru oporowego Warty. Grozi on osunięciem się wraz ze stojącymi przy brzegu budynkami.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaznaczył, że zlecił ekspertyzę muru, a obecnie na jej podstawie opracowuje dokumentację renowacji całego muru oporowego, choć tylko jego fragment należy do miasta

Jak się okazało, przed jednym ze spotkań konsultacyjnych inwestor dystrybuował wśród mieszkańców ulotki promujące jego projekt zabudowy tego terenu. Obecnie przed budową powstrzymuje go postępowanie sądowe, nie jest znany termin jego zakończenia. W związku z tym, aby ochronić tę działkę należy jak najszybciej uchwalić miejscowy plan.

Planiści podkreślali, że kolejnym etapem prac nad dokumentem będzie jego wyłożenie do publicznego wglądu. Jeśli po wyłożeniu wpłynie mało uwag, to jest szansa na uchwalenie planu już w kwietniu. W przypadku złożenia przez mieszkańców wielu uwag wyłożenie trzeba będzie powtórzyć, co zabierze dodatkowo ok. 3 miesiące.
****
Radny Andrzej Rataj otrzymał odpowiedź na swoją interpelację w sprawie rozwiązań komunikacyjnych, w tym dojazdu do planowanego osiedla mieszkaniowego w północnej części Ostrowa Tumskiego.
W najbliższych latach w północnej części Ostrowa Tumskiego może zostać zbudowane nowe osiedle mieszkaniowe. Według przekazywanych informacji może tam powstać nawet około tysiąca mieszkań i około tysiąca miejsc postojowych w halach garażowych zlokalizowanych w budynkach w nowej inwestycji. Oznacza to, że w tym miejscu może zamieszkać około trzech tysięcy osób. Dla tego osiedla niezbędne będzie zapewnienie odpowiedniego dojazdu dla ponad tysiąca pojazdów mieszkańców i wielu pojazdów dla codziennej obsługi.

W odpowiedzi na interpelację wiceprezydent Mariusz Wiśniewski przypomina, że Tereny tzw. Małej Wyspy na Ostrowie Tumskim objęte są opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Rejon Ostrowa Tumskiego” w Poznaniu część północna A, który dopiero określi obsługę komunikacyjną oraz zagospodarowanie przedmiotowego terenu

Mariusz Wiśniewski informuje również, że Zarząd Dróg Miejskich uzgodnił projekt koncepcyjny budowy ul. Św. Wincentego od terenów dawnej EC1 „Garbary” do ul. Hlonda wraz z budową mostów nad kanałem Ulgi i nad Cybiną.

Źródło:biuletyn.poznan.pl

x

Zobasz także

Na Wzgórze Przemysła inaczej?

Czy powstanie nowe wejście na Wzgórze Przemysła od strony ul. 23 Lutego? W tej sprawie ...

Przebudują centrum miasta

Konsorcjum Tormel i Terlan zajmie się przebudową odcinka ulicy Święty Marcin pomiędzy Ratajczaka i Al. ...

Zielone dachy Poznania

Poznaniacy, chcący stworzyć na swoich domach ogrody wertykalne lub zielone dachy, będą mogli liczyć na ...

Wielka płyta ma się dobrze

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu zbadał w ub. roku stan techniczny co dziesiątego wielkopłytowego ...

Dyplom za przedsiębiorczość

Poznań znalazł się na podium rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003-2019, w kategorii ...