Marka poznanskie-nieruchomosci.pl prawnie chroniona

Marka Serwisu Informacyjnego Poznańskie Nieruchomości – który właśnie ukończył swoje pierwsze 10 LAT i jest w rozkwicie – od kilku lat jest prawnie chronionym znakiem towarowym.


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188/192, decyzją z dnia 03. 03. 2014 roku, na podstawie ustawy Prawo Własności Przemysłowej, udzielił prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny „poznanskie-nieruchomosci.pl” pod numerem R-266439, z przeznaczeniem do oznaczania towarów i usług takich jak: działalność agencji informacji handlowej, reklamowych, analizy i badania rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, pozyskiwanie danych do komputerowych baz i ich systematyzacja, tworzenie tekstów reklamowych i sponsoringowych, marketing, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, obróbka tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych i ich uaktualnianie, poszukiwania reklam prasowych i ich rozpowszechnianie, poszukiwania w zakresie patronatu, prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wywiad gospodarczy, działalność agencji informacyjnych, udostępnianie internetu dla forum dyskusyjnego, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputera, fotoreportaże, pisanie tekstów innych niż reklamowe i ich publikowanie, usługi reporterskie, usługi komponowania układu graficznego publikacji inne niż do celów reklamowych.
Po miesiącach badań i analiz Urząd Patentowy udzielił prawa do ochrony, tym samym decydując o publikacji informacji o zastrzeżeniu znaku towarowego poznanskie-nieruchomosci.pl na rzecz Platforma Deweloperska sp. z o.o. (obecnie Urbania sp. z o.o.) z siedzibą w Poznaniu.
Jesteśmy dumni z naszego wydawnictwa i jego osiągnięć. Cieszy nas fakt, że marka poznanskie-nieruchomosci.pl dociera poprzez nasze działania i specjalistyczne usługi do coraz większej liczby miejsc i czytelników w Polsce. Konieczność ochrony naszego znaku pojawiła się już jakiś czas temu, kiedy zauważyliśmy dziwne – naszym zdaniem – podobieństwa. Co prawda naśladownictwo jest najwyższą formą uznania, to dobrze jest wiedzieć kto do czego i jakie prawa ma!!!

Tym samym, działając w imieniu Wydawnictwa informujemy, że wszelkie działanie na szkodę właściciela znaku będą prawnie ścigane, z możliwością dochodzenia odszkodowania finansowego.

Wydawca