Ukraina

Mieszkaniowa debata

Jakich mieszkań potrzeba poznaniakom? Jak stworzyć przyjazne osiedla i co można poprawić, a co warto kontynuować w miejskiej polityce mieszkaniowej?

O tym wszystkim dyskutowano podczas kolejnego otwartego spotkania „Poznań #2023”. Tym razem debata poświęcona została mieszkalnictwu. Wzięli w niej udział: Tomasz Lewandowski, zastępca prezydenta Poznania, prof. Rafał Drozdowski – socjolog, kierownik Zakładu Socjologii Życia Codziennego UAM, dr Sławomir Palicki i dr Anna Górska z Katedry Inwestycji i Nieruchomości UE w Poznaniu oraz Jarosław Urbański z Wielkopolskiego Stowarzyszenia.

Prof. Rafał Drozdowski przedstawił wyniki swoich badań dotyczących tego, jak mieszkańcy Poznania i Metropolii postrzegają rozwój miasta. Zdaniem poznaniaków dla miasta priorytetem powinno być bezpieczeństwo publiczne, transport i ekologia.

Równie ważna jest jednak polityka mieszkaniowa – i to na niej skupiono się podczas wtorkowego spotkania. Uczestnicy debaty zaznaczyli, że to jeden ze strategicznych elementów zarządzania Poznaniem.

W grudniu 2017 roku rada miasta podjęła uchwałę poświęconą polityce mieszkaniowej. Dokument określa jej instrumenty, cele i metody oraz najważniejsze dla miasta obszary rozwoju funkcji mieszkaniowej. Uchwała uznaje, że to miasto powinno tworzyć warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Taka sytuacja ma obecnie miejsce w Poznaniu.

– Podwyższono progi dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy mieszkaniowej od miasta oraz wprowadzano system kwalifikacji punktowej pozwalający na obiektywną, rzetelną i wszechstronną ocenę sytuacji wnioskodawcy, dzięki czemu pomoc miasta stała się realna – wyliczał zmiany, jakie zaszły ostatnio w Poznaniu, Tomasz Lewandowski, zastępca prezydenta miasta. – Wstrzymano prywatyzację zasobu komunalnego. Uruchomiono programy mieszkaniowe – mogą z nich korzystać nie tylko te osoby, które mają bardzo niskie dochody. Skorzystają z nich również ci, którzy wprawdzie przekraczają progi dochodowe, ale nie chcą zaciągać w banku kredytu mieszkaniowego – przykładem może być program „Najem z dojściem do własności”.

Miasto realizuje program lokali socjalnych ze wsparciem treningowym. Sukcesem okazało się też Miejskie Biuro Najmu czyli system dopłat do czynszu w prywatnym zasobie. To program skierowany do poznaniaków, którzy nie mają szans na mieszkanie komunalne, ale nie mogą sobie pozwolić na wynajęcie lokalu na wolnym rynku. Miasto zarezerwowało dla nich w 2018 roku 1,8 mln zł na dopłaty do mieszkań.

Więcej na ten temat można przeczytać na: http://www.poznan.pl/mim/info/news/miasto-doplaci-do-wynajmu-mieszkania,113090.html.

Dzięki poprawie efektywności zarządzania zasobem lokalowym Poznań odzyskuje rocznie około 400 lokali i buduje nowe mieszkania przy zaangażowaniu miejskich spółek. PTBS sp. z o.o. oraz ZKZL sp. z o.o. otrzymały na inwestycje pomoc Europejskiego Banku Inwestycyjnego w łącznej kwocie 326 milionów. Jako pierwsze w Polsce sięgnęły po środki europejskie na cele budownictwa mieszkaniowego. Ponadto miasto uzyskało ponad 5 mln zł dofinansowania na realizację programów mieszkań treningowych oraz wspomaganych.

Uczestnicy debaty podkreślili, że polityka mieszkaniowa powinna uwzględniać aspekty społeczne i ekonomiczne. Wskazali również na gentryfikację śródmiejskich dzielnic oraz suburbanizację. Ich zdaniem przyczyny tych zjawisk powinny być przebadane.

W debacie aktywnie uczestniczyli też przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów, którzy podkreślili skuteczność programów mieszkaniowych, skierowanych do starszych poznaniaków. To m.in. minigranty dla seniorów czy program „Wspólnych mieszkań wspomaganych dla seniorów” realizowany przez ZKZL sp. z. o.o.

Więcej na ten temat można przeczytać na: http://www.poznan.pl/mim/kontakt/news,1154/minigranty-dla-seniora-program-pilotazowy,115885.html.

Źródło:UMP

x

Zobasz także

Więcej zieleni w Poznaniu

W 2022 roku w Poznaniu zasadzono łącznie co najmniej 40 tys. drzew i 4 tys. ...

Bar Jeżycki zamknięty

Uwaga! Bar Jeżycki,  został zamknięty. Gastronomiczna Spółdzielnia Spożywców „Społem” informuje, że od 1 marca do ...

Ilu mieszkańców ma Poznań

O to, ile osób mieszka w naszym mieście, zapytał władze Poznania radny Krzysztof Rosenkiewicz. Jak ...

Łatwiej z elektroodpadami

Ponad sto pojemników na elektroodpady stanie wkrótce w Poznaniu. Obecnie część z nich można już ...

Gród Przemysła zazielenieje

W planach są nowe nasadzenia drzew i krzewów, wymiana oraz stawianie nowych urządzeń na placach ...