Ukraina

Modernizacja energetyki

Enea Operator realizuje kolejną inwestycję w ramach programu modernizacji sieci energetycznej #Poznań2030. Inwestycja zakłada budowę nowej stacji 110/15 kV Szczepankowo wraz z powiązaniami; ma ona przyczynić się do rozwoju energetyki odnawialnej na terenie Poznania i okolic.

Spółka poinformowała, że już pod koniec 2022 r. przekazała wykonawcy plac budowy, na którym powstaje nowa stacja energetyczna – Główny Punkt Zasilający (GPZ) Szczepankowo.

  • Stacja ma być zlokalizowana w południowo-zachodniej części Poznania, tuż przy węźle drogowym „Krzesiny” na autostradzie A2.
  • Inwestycja obejmuje także budowę linii kablowych wysokiego napięcia 110 kV niezbędnych do zasilenia stacji, jak również budowę powiązań linii średniego napięcia z już istniejąca siecią elektroenergetyczną.

Jak podkreślił cytowany w komunikacie p.o. prezesa Enei Operator Marek Rusakiewicz, „celem budowy nowej stacji, właśnie w tym rejonie, jest umożliwienie rozwoju energetyki odnawialnej na obszarze Poznania oraz powiatu poznańskiego, gdzie liczba inwestycji OZE dynamicznie rośnie”.

Więcej na portalsamorzadowy.pl

x

Zobasz także

Plany węzła w Kozichgłowach

O planach poinformował wójt gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak za pośrednictwem portalu społecznościowego. „Będzie to projekt ...

Przywróć blask historii

Do końca stycznia gminy, powiaty i województwa z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie ...

Plan Rezydencji Emerytalnej

Rezydencja Emerytalna na sprzedaż. Rezerwat Odpoczynku. 3R best Rest Reserve Residence. Jak poinformował Główny Urząd ...

Stagnacja nie grozi

Wysoka wartość inwestycji świadczy o nadal dużym zainteresowaniu inwestorów polskimi produktami inwestycyjnymi we wszystkich głównych ...

Ożywienie na rynku PPP

Odpowiedzialne za rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało raport podsumowujący ...