Ukraina

Na rynku wtórnym bez zmian

Na wtórnym rynku mieszkaniowym Poznania w I kwartale tego roku nastąpiła stabilizacja cen ofertowych. Od kilku miesięcy ceny kształtują się na podobnym poziomie. Pod koniec marca 2011 r. średnia cena ofertowa w Poznaniu wynosiła 5970 zł/m kw., podczas gdy na początku stycznia było to 5958 zł – ustalili analitycy Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego. Pewien wyjątek stanowi luty, gdy średnie oczekiwania oferentów podskoczyły do 6082 zł za metr (o 2 proc. w stosunku do stycznia), ale od ponad roku ich poziom jest dość ustabilizowany.

Miesiąc

Średnia cena ofertowa w zł/m kw.

Styczeń 2010

5714

Luty 2010

5833

Marzec 2010

5961

Kwiecień 2010

6031

Maj 2010

5880

Czerwiec 2010

5823

Lipiec 2010

5935

Sierpień 2010

5972

Wrzesień 2010

5938

Październik 2010

5997

Listopad 2010

5962

Grudzień 2010

5673

Styczeń 2011

5958

Luty 2011

6082

Marzec 2011

5970

Struktura cen w ostatnim kwartale była dość symetryczna, ale rozciągnięta. Około 25 proc. ofert stanowiły mieszkania tanie, na ogół w wielkiej płycie, do 5 tys. zł/m kw. Mieszkania w przedziale od 5 do 7 tys. zł za metr stanowiły 50 proc. ofert. 21 proc. ofert znalazło się w przedziale 7-10 tys. zł, zaś ponad tej kwoty – ostatnie 4 proc.
Struktura oferowanych mieszkań pod względem wielkości również zmieniła się w niewielkim stopniu. Najwięcej było lokali o powierzchni 51-65 m kw. oraz powyżej 80 m kw. (po około 30 proc.). Najmniej było kawalerek – 10,8 proc.
Z analizy średnich cen mieszkań według ich wielkości wynika, że wzrosły oczekiwania właścicieli mniejszych lokali: w największym stopniu kawalerek – średnio o 22,5 proc., mieszkań 36-50 m kw. – o 10,7 proc., a o powierzchni 51-65 m kw. – o 6,6 proc. Z kolei lokale duże staniały: najbardziej największe o powierzchni ponad 80 m kw. – o 12,4 proc. Na rynku pojawiło się stosunkowo dużo nowych mieszkań tej wielkości.

W przypadku kawalerek ceny wahały się od 7400 do ponad 15 tys. zł za metr. Ale 73 proc. ofert znajdowało się w przedziale 7400-9000 zł. Powyżej tej stawki było aż 27 proc. oferowanych lokali.
W grupie mieszkań od 36 do 50 m kw. rozpiętość cen była duża i plasowała się w przedziale od 3 do 10 tys. zł. Rozkład wskazuje na duże skoncentrowanie oferowanych cen wokół średniej. Około 23 proc. mieszkań oferowano w przedziale od 3 do 6 tys. zł, a najwięcej – 67 proc. ofert mieściło się w przedziale 6-7 tys. zł za metr. Po 5 proc. mieszkań oferowano w cenach 7-8 tys. zł oraz powyżej tej granicy.
Ceny ofertowe lokali o powierzchni 51-65 m kw. wahały się od 3315 do około 15 tys. zł/m kw. Do 5 tys. zł za metr oferowano 8 proc. lokali, w przedziale 5-6 tys. było 12 proc. ofert, a w przedziale 6-7,5 tys. zł – 72 proc. drożej oferowano 8 proc. lokali.
Dość skoncentrowany był rozkład lokali o powierzchni 66-80 m kw. Ceny rozciągały się od 3300 do 8500 zł. Mieszkania w cenie do 5 tys. zł stanowiły 21 proc., w przedziale 5-6 tys. było tylko 2 proc. lokali, zaś w przedziale 6-7 tys. zł znajdowało się 71 proc. ofert na ogół nowych i dość atrakcyjnych mieszkań. Powyżej 7500 zł za metr oferowano 6 proc. mieszkań.
Odmienna niż w innych grupach była struktura ofert powyżej 80 m kw. Ceny w tej grupie rozciągały się od 1067 do ponad 15 tys. zł za metr. Można tu wyróżnić dwie podgrupy. 66 proc. lokali na ogół w starej zabudowie, często do remontu oferowano poniżej 5 tys. zł za metr. Duże mieszkania w cenie od 5 do 6 tys. zł stanowiły 4 proc. ofert, a od 6 do 8 tys. – 20 proc. Powyżej 8 tys. zł za metr oferowano 10 proc. dużych, nowoczesnych mieszkań typu apartamenty, na które jednak ciągle brak klientów.
Najwięcej oferowanych mieszkań – po około 24 proc. – pochodziło z Grunwaldu i Jeżyc. Tylko nieco ponad 5 proc. zlokalizowanych było na Winogradach.
Struktura cen oferowanych mieszkań w zależności od lokalizacji nieco zmieniła się. W porównaniu z ubiegłym kwartałem o 22 proc. wzrosły oczekiwania właścicieli na Jeżycach, a o 6 proc. – na Grunwaldzie. Na Ratajach i Winogradach oczekiwania cenowe wzrosły o około 4 proc. Natomiast średnie ceny ofertowe w centrum Poznania oraz na Wildzie zmniejszyły się o 13-14 proc.

Rozpiętość oferowanych cen była bardzo duża – największa w centrum, na Grunwaldzie i Jeżycach.
45 proc. mieszkań zlokalizowanych w centrum, na ogół w starej zabudowie oferowano poniżej 5 tys. zł za metr. Połowa oferty śródmiejskiej znalazła się w przedziale 5-8 tys. zł za metr.
W niezbyt dużej liczbie ofert na Wildzie struktura była dość zróżnicowana. Mieszkania w cenie do 5 tys. zł stanowiły 40 proc. oferty, a w cenie 5-7 tys. zł – 27 proc. Mieszkania na ogół nowsze w cenie 7-8 tys. zł to 33 proc. ofert.
Najmniej zmieniła się oferta mieszkań na Winogradach. 30 proc. ofert stanowiły tradycyjnie mieszkania do 6500 zł za metr. Następne 45 proc. mieszkań oferowano w cenie 6,5-8 tys. zł, a prawie 25 proc. – powyżej tej kwoty.
W I kwartale br. na wtórnym rynku mieszkaniowym Poznania wciąż nie odnotowano zbyt dużej liczby transakcji. Podaż na rynku jest nadal bardzo duża i klienci mają do wyboru dużą pulę atrakcyjnych mieszkań. Coraz większą część oferty stanowią nowe mieszkania.

Ĺšródło: raport Katedry Inwestycji i Nieruchomości UE

x

Zobasz także

Ile za metr?

Pod względem cen mieszkań Poznań jest miastem dosyć drogim, choć do czołówki mu daleko. Ile ...

Rosną długi za czynsz

Łączna kwota zaległości z tytułu nieuiszczania opłat za mieszkanie wyniosła na koniec 2022 roku ponad ...

Ceny nie drgnęły

W październiku 2023 r. średnia ceny mieszkań w dużych polskich miastach praktycznie nie drgnęły. W ...

Bloki chcą fotowoltaiki

Z badania przeprowadzonego na zlecenie VeloBanku wynika, że 74 proc. Polaków mieszkających w blokach chciałoby, ...

Cenowe szaleństwo

Średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Warszawie wzrosła w sierpniu wobec lipca o 6 proc., ...