Fotografia wnętrz

Nie wywożą śmieci

Odpady będą odbierane w terminie – taką deklarację od zarządu Remondis Sanitech Poznań otrzymał Bartosz Guss, zastępca prezydenta miasta.

16 września, na wezwanie prezydenta Bartosza Gussa, odbyło się spotkanie z zarządem firmy Remondis. Było ono wynikiem licznych informacji docierających do urzędu od mieszkańców Poznania dotyczących braku odbioru odpadów w terminie. Nieprawidłowości dotyczą szczególnie dzielnic Jeżyce, Piątkowo, Morasko, Umultowo, Kiekrz, Krzyżowniki, Strzeszyn, gdzie od 1 września Remondis, w wyniku przetargu, rozpoczął świadczenie usługi.

Oprócz braku terminowego odbioru odpadów, wystąpiły problemy związane z niedostarczeniem na czas pojemników i worków oraz nowych harmonogramów, które miały uwzględniać obowiązek segregacji i zwiększenie częstotliwości odbiorów odpadów.

Dzień wcześniej tj. 15 września, Związek Międzygminny GOAP, jako zarządzający systemem gospodarki odpadami m.in. w Poznaniu, wezwał Remondis do należytego wykonania umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych oraz pilnego usunięcia naruszeń.

– Sytuacja, w której odpady przez ostatnie 2 tygodnie nie są odbierane od mieszkanek i mieszkańców Poznania, jest nie do przyjęcia – podkreśla stanowczo Bartosz Guss. – Dlatego wezwaliśmy Remondis do pilnego unormowania sytuacji i odbioru odpadów. Wyznaczony został termin 25 września, do którego wszystko musi wrócić do normy. Jeśli do tego czasu sytuacja się nie zmieni, wykonawca będzie musiał liczyć się z konsekwencjami. Dodatkowo osobiście będę monitorował podjęte przez wykonawcę działania, poprzez cotygodniowe spotkania – dodaje zastępca prezydenta.

Aktualnie przygotowywane są różne warianty rozwiązania zaistniałej sytuacji. Oprócz naliczenia kar wynikających z zawartych umów, będzie możliwe również uruchomienie zlecenia zastępczego.

Spółka Remondis wyjaśnia, że kłopoty z odbieraniem odpadów spowodowane są m.in. związanymi z pandemią opóźnieniami w dostawie pojazdów oraz rozpoczęciem realizacji usługi w nowych rejonach. Wiąże się to zawsze z koniecznością przygotowania zaplecza systemu informatycznego, na podstawie którego odbiory odpadów są planowane i realizowane.

Należy podkreślić, że w Poznaniu każdego dnia samochody odbierające odpady realizują około 215 tras. Każda z nich liczy średnio około 200 adresów. Oznacza to, że dziennie w mieście realizowanych jest około 43 tysiące odbiorów odpadów. Z powodu opóźnień w ich wywozie trafiło ok. 2,5 tys. zgłoszeń od mieszkańców Poznania.

Źródło:biuletyn.poznan.pl

x

Zobasz także

Dożynki 2021 online

Nie udało się nam spotkać w 2020 roku, nie uda się także w 2021 – ...

Łazarz i Wilda płatne

Od 2 sierpnia na terenie Wildy i Łazarza postój będzie płatny na całym, nieobjętym dużymi ...

65 lat Czerwca 56

Wielkopolska odda cześć bohaterom Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Mija 65 lat od wydarzeń Poznańskiego Czerwca ...

Spieszmy ratować pszczoły

Jeśli pszczoły wymrą, wymrze też ludzkość, to niestety naturalna, logiczna ciągłość zdarzeń. Żeby jednak pomóc ...

Umowa na węzeł

Wiosną 2023 r. będzie można przejechać bezkolizyjnie pod torami kolejowymi na granicy Poznania i Plewisk. ...