Ukraina

Niebawem policyjne laboratorium

Styczniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, prowadzone w trybie zdalnym, zdominowała dyskusja i głosowanie na temat propozycji zmiany w budżecie na 2023 rok, zakładającej przekazanie 5 mln zł z regionalnej kasy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na budowę nowoczesnego laboratorium kryminalistycznego.
Marszałek Marek Woźniak oraz Elżbieta Ruta-Solarska, dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego UMWW, poinformowali, że wniosek jest efektem rozmów z szefem wielkopolskiej policji Piotrem Mąką, który poprosił o wsparcie na poziomie 20 mln zł. Zarząd województwa zgodził się wstępnie na przekazanie 5 mln zł, co poparła 19 stycznia komisja zdrowia, niemniej ostateczny głos w tej sprawie ma sejmik, który będzie obradował 30 stycznia.
Nowy 6-kondygnacyjny obiekt, warty 114 mln zł, ma powstać przy siedzibie KWP na ul. Kochanowskiego w Poznaniu. Innowacyjny sprzęt, który trafi do rąk policyjnych techników i biegłych, ma ułatwić i przyspieszyć wykrywanie przestępstw, nie tylko w Wielkopolsce, ale i w całym kraju. W dotychczasowym starym laboratorium, niespełniającym nowoczesnych standardów i rozproszonym w trzech poznańskich lokalizacjach, pracuje obecnie 71 osób, prowadzących około 7000 analiz rocznie. Deklarację dofinansowania dla tej budowy w wysokości 3 mln zł złożył już samorząd miasta Poznania.
Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali inne propozycje zmian w budżecie na 2023 rok, a także przyjęli sprawozdanie ze swoich prac za 12 ostatnich miesięcy.

x

Zobasz także

Plany węzła w Kozichgłowach

O planach poinformował wójt gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak za pośrednictwem portalu społecznościowego. „Będzie to projekt ...

Przywróć blask historii

Do końca stycznia gminy, powiaty i województwa z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie ...

Plan Rezydencji Emerytalnej

Rezydencja Emerytalna na sprzedaż. Rezerwat Odpoczynku. 3R best Rest Reserve Residence. Jak poinformował Główny Urząd ...

Stagnacja nie grozi

Wysoka wartość inwestycji świadczy o nadal dużym zainteresowaniu inwestorów polskimi produktami inwestycyjnymi we wszystkich głównych ...

Ożywienie na rynku PPP

Odpowiedzialne za rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało raport podsumowujący ...