Nowe wizje Cytadeli

Radni z Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji wydali pozytywną opinię w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Cytadela” w Poznaniu.
Na środowym posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji radni mieli okazję zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowanie Parku Cytadela i przylegających do niego terenów zielonych. Jak kilkakrotnie podkreślono, plan nie zmieni za wiele w zagospodarowaniu przestrzeni parku, ponieważ ma głównie charakter ochronny.

Mimo zapewnień wiele osób obawiało się założeń planu. Mieszkańcy bali się wprowadzenia w życie takich pomysłów jak wybudowanie na terenie parku hotelu czy dużego parkingu. To właśnie ich obawy sprawiły, że w czasie projektowania wpłynęły aż 1052 pisma z 21715 wnioskami od jednostek zewnętrznych, w tym 1032 pisma od osób prywatnych. Dotyczyły one m.in. zakazu budowy nowych ulic i parkingów czy utrzymania funkcji parku z usługami uzupełniającymi. Mieszkańcy Poznania, a szczególnie terenu w najbliższym sąsiedztwie parku, w ten sposób jasno dali do zrozumienia, że chcą, aby obecny charakter parku został zachowany. Większość wniosków została rozpatrzona pozytywnie.

Przed przystąpieniem do sporządzenia planu, przeprowadzono dokładną inwentaryzację terenu. Sprawdzono, jakie obiekty się na nim znajdują i ile miejsca zajmują. Dzięki temu w planie znalazły się zapisy gwarantujące zachowanie minimum 80% powierzchni biologicznie czynnej czy ustalając obszar, który może być zabudowany na nie więcej niż 1% powierzchni parku. W planie przewidziano także przestrzeń dla muzeum i domu kultury.

W czasie posiedzenia Radni z Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji rozmawiali także o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pt. „W rejonie ulicy Szyperskiej”. Te projekty również uzyskały pozytywną opinię.
Więcej na poznan.pl

x

Zobasz także

Dla kogo Hipodrom Wola

Podczas wrześniowych obrad sejmikowej Komisji Gospodarki dyskutowano m.in. o Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola. Okazją ...

Przebudowa centrum

fot. PIM Prace ruszyły w kwietniu i postępują zgodnie z planem. Obecnie przebudowywany jest odcinek ...

25 lat Osiedla Strzeszyn

Z okazji 25 rocznicy powstania samorządu pomocniczego na Strzeszynie list gratulacyjny przekazał przewodniczący Rady Miasta ...

Powrót książnicy na Prusa

Poznań, ul. Prusa 3 – warto zapamiętać ten adres. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji ...

Odnawianie Wartostrady

Prace związane z przebudową liczącego ok. 1,8 km odcinka Wartostrady, biegnącego wzdłuż wschodniego brzegu Warty, ...