Fotografia wnętrz

Nowe zasady już obowiązują

Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki już obowiązuje.Co zmienia nowe prawo? Rozporządzenie określa sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki.
Cel nowego prawa

Rozporządzenie wynika z nowelizacji ustawy – Prawo budowlane obowiązującej od dnia 19 września 2020 r. Ww. nowelizacja zmieniła przepis, który upoważnia ministra do wydania rozporządzenia określającego sposób prowadzenia tych dzienników. Rozporządzenie nie wprowadza zasadniczych zmian w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów.
Dla kogo?

Rozporządzenie skierowane jest do inwestorów, osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wydawców dzienników budowy, montażu i rozbiórki, a także organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego.
Termin

Przepisy rozporządzenia weszły w życie 19 września 2021 r.

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

e-mail: sekretariatDAB@mrit.gov.pl
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686) https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1686

Upoważnienie ustawowe

Art. 45 ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)

x

Zobasz także

Więcej za gaz i prąd

Urząd Regulacji Energetyki w piątek ogłosił podwyżki cen za energię elektryczną oraz gaz. Zgodnie z ...

Domek dla każdego(?)

Przygotowana w resorcie rozwoju i technologii ustawa dotycząca budowy domów o powierzchni do 70 m ...

Ustawa o śmieciach od nowa

Trwają prace legislacyjne nad implementacją do krajowego porządku prawnego dyrektyw unijnych wchodzących w skład tzw. ...

Odporność klimatyczna miast

Projekt ustawy, która ma zwiększyć odporność miast na zamiany klimatu i poprawić jakość życia mieszkańców, ...

Bez pozwolenia do 100 m.kw?

Budowanie domu bez większych formalności może jeszcze się odwlec. Ale jest też dobra wiadomość. Możliwe, ...