Ukraina

Obwodnica Wronek niebawem

Obwodnica Wronek w budowie. W planach obwodnice Rogoźna i Szamotuł. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak odwiedził powiaty obornicki i szamotulski, gdzie rozmawiano o dwóch ważnych zadaniach drogowych jakie zrealizuje na ich terenie Samorząd Województwa Wielkopolskiego, czyli obwodnicach Rogoźna i Szamotuł. Będąc w powiecie szamotulskim zapoznał się też z postępem prac przy powstającej obwodnicy Wronek.

O obwodnicy Rogoźna Wicemarszałek Wojciech Jankowiak mówił podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Obornikach, na którym obecni byli poseł Krzysztof Paszyk oraz samorządowcy powiatu obornickiego na czele ze starostą Zofią Kotecką. – Obwodnica Rogoźna to temat, który ma swoją historię. Jest tu z nami Bogusław Janus, z którym w czasach gdy był burmistrzem Rogoźna wymienialiśmy już w tym zakresie korespondencję i padały określone zobowiązania. Temat był jednak bardzo trudny, już w 2016 roku wystąpiliśmy po raz pierwszy o warunki środowiskowe dla tego przedsięwzięcia, ale oczywiście żeby o nie wystąpić trzeba było wcześniej poświęcić sporo czasu, by przygotować dokumentację. Do tego okazało się, że teren na którym ma być realizowana obwodnica jest terenem trudnym środowiskowo, w związku z tym na warunki środowiskowe, na których otrzymanie liczyliśmy w miarę sprawnie, czekaliśmy bardzo długo. Trzeba było przerabiać całą koncepcję obwodnicy, gdyż kolidowała ona z określonymi barierami środowiskowymi. A nawet gdy bariery zostały już wyeliminowane, to okazało się, że na planowanym przebiegu gniazduje orzeł, co również trzeba było wziąć pod uwagę. Warunki środowiskowe i ostatnie, związane z gazyfikacją, uzyskaliśmy w roku 2019. Więc nasze plany, że inwestycja ta rozpocznie się wcześniej, z wykorzystaniem jeszcze z funduszy z poprzedniej perspektywy unijnej, z uwagi na problemy środowiskowe trzeba było zarzucić. Jednak podkreślam, że obwodnica Rogoźna była naszym absolutnym priorytetem, co figuruje we wszystkich dokumentach. Również w budżecie Województwa Wielkopolskiego wkład własny jest zapisany, gdyż w ostatnim czasie mieliśmy zamiar realizacji obwodnicy przy wykorzystaniu środków z nowej perspektywy unijnej – wyjaśniał Wicemarszałek.

Wojciech Jankowiak poinformował też, że szacowana całkowita wartość inwestycji to 97,3 mln zł, z czego jedną połowę pokryje Samorząd Województwa, a drugą część pochodzić będzie z pozyskanych przez Samorząd Województwa funduszy z puli krajowej. Obwodnica będzie miała 7,1 km i przebiegać będzie po północnej stronie Rogoźna. – Jestem przekonany, że w roku 2023 będziemy mogli wbić pierwszą łopatę pod obwodnicę Rogoźna. Gdyż jeszcze rok musimy sobie dać na uzyskanie ZRID oraz rozstrzygnięcie przetargu. A samą realizację obwodnicy oceniam na okres od 24 do 30 miesięcy – podsumował Wicemarszałek.

Na zakończenie wizyty w Obornikach Wicemarszałek Wojciech Jankowiak zapoznał się z postępem prac przy rozbudowie Zespołu Szkół im. gen. T. Kutrzeby. Na zadanie to powiat obornicki otrzymał decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego dofinansowanie w wysokości 4.264.473, 33 zł. – Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Mury nowego budynku powoli pną się do góry. Od września w tym miejscu nasi uczniowie będą mogli szkolić się w nowoczesnych pracowniach robót murarskich, tynkarskich i zbrojarsko-betoniarskich. Projekt przewiduje także utworzenie pracowni kosztorysowania i projektowania dla techników budownictwa czy specjalistyczną pracownię językową – wyjaśniała starosta Zofia Kotecka.

W powiecie szamotulskim pierwszym punktem wizyty był plac budowy powstającej właśnie obwodnicy Wronek. Postępy prac Wicemarszałek Wojciech Jankowiak skontrolował w towarzystwie posła Krzysztofa Paszyka i przewodniczącego Rady Powiatu Szamotulskiego Radosława Łanoszki. Realizacja tej ważnej inwestycji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184, której celem jest utworzenie obejścia drogowego miasta Wronki o długości 5,2 km rozpoczęła się w marcu 2020 roku, a termin ostatecznego odbioru robót wyznaczono na 22 czerwca 2022 roku. Wartość zadania to 82,1 mln zł, z czego 66,5 mln zł stanowi dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

Drugim punktem wizyty w powiecie szamotulskim było spotkanie z miejscowymi samorządowcami – na czele ze starostą Beatą Hanyżak i burmistrzem Szamotuł Włodzimierzem Kaczmarkiem w Urzędzie Miejskim w Szamotułach. Tematem spotkania była między innymi budowa obwodnicy Szamotuł o długości 10,2 km w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187. Szacowana wartość zadania, które zdecydowanie usprawni ruch w ciągu wspomnianych dróg wojewódzkich, przekroczy 100 mln zł.

Prace dokumentacyjne dla odcinka w ciągu DW 184 obecnie są na etapie opracowania koncepcji projektowej wraz z decyzją środowiskową, co ma zostać zrealizowane do 15 lutego 2022 roku. Z kolei w przypadku odcinka w ciągu DW 187, opracowana została koncepcja projektowa, a ponadto w dniu 1 lipca 2021 roku uzyskano decyzję środowiskową.

– Realne rozmowy na temat budowy obwodnicy Szamotuł rozpoczęły się, gdy zaszły duże zmiany we Wronkach w związku z przekształceniem zakładów Amica i Samsung. Wówczas analizy wykazały, że trzeba zreorganizować ruch nie tylko w samych Wronkach, ale także w Szamotułach i Pniewach. Wiadomo jednak, że wszystkiego naraz się zrobić nie da, gdyż duże inwestycje drogowe niosą za sobą ogromne koszty. Dlatego całe przedsięwzięcie postanowiliśmy realizować etapami. Pierwszym jest budowa obwodnicy Wronek, która jest bardzo sprawnie realizowana. Drugim etapem będzie budowa obwodnicy Szamotuł, co jest bardzo dużym przedsięwzięciem i z tej racji napotykało pewne trudności. Przygotowania trwają, a założenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego było takie, że budowa obwodnicy, jako zadanie priorytetowe, będzie finansowana z nowej perspektywy unijnej. Tak się jednak złożyło, że w pewnym momencie samorządy województw zyskały możliwość wnioskowania o fundusze z Fundusze Rozwoju Dróg Lokalnych, czego do tej pory nie mogliśmy robić, ale aplikacje dotyczyć mogły tylko obwodnic – wyjaśniał Wojciech Jankowiak informując, że dzięki pozyskanemu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowaniu, obwodnica Szamotuł finansowana będzie w 50 proc. właśnie z tego programu. Wicemarszałek dodał, że prace budowlane związane z realizacją obwodnicy będą mogły rozpocząć się w roku 2024, a prace potrwają dwa lata.

Podczas wizyty w powiatach obornickim i szamotulskim Wicemarszałek Wojciech Jankowiak mówił także o wielu innych zadaniach drogowych realizowanych na terenie tych jednostek, a także o innych inwestycjach które mogły zostać zrealizowane dzięki funduszom unijnym będącym w gestii Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

x

Zobasz także

Będą środki na inwestycje?

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji ...

Absolutorium dla radnych

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zatwierdzili w czasie poniedziałkowej sesji sprawozdanie z wykonania budżetu regionu za ...

Trudne rozmowy o klimacie

Podczas  konferencji z cyklu „Wielkopolskie rozmowy o klimacie” na Międzynarodowych Targach Poznańskich rozmawiano o aspektach ...

Szybciej z Wągrowca do Gołańczy

Władze województwa wielkopolskiego i przedstawiciele spółki PKP PLK podpisali w Poznaniu umowę ws. unijnego dofinansowania ...

Gminny żłobek w Rogoźnie

Tuż przy rogozińskim jeziorze otwarto pierwszy gminny żłobek w Rogoźnie. W oficjalnej uroczystości wziął udział ...