Ukraina

Ożywienie na rynku PPP

Odpowiedzialne za rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało raport podsumowujący sytuację na rynku PPP w okresie styczeń-marzec 2022 r. Przybyło zarówno ogłoszonych postępowań, jak i zawartych umów, ale nadal odczuwalne są skutki pandemii, a także niepewność wynikająca z wojny na Ukrainie i rosnącej inflacji.

Fakt, że na początku roku 2022 odnotowano nieznaczny wzrost liczby ogłoszonych postępowań i zawartych umów PPP – jak podkreśla MFiPR – wynika to z kilku czynników. Nadal dominują małe projekty, a po stronie publicznej zainteresowane są głównie samorządy.
Najwięcej realizowanych i zakończonych przedsięwzięć w PPP od 2009 r. dotyczy sektora efektywności energetycznej (25), infrastruktury transportowej i sportu (po 24) oraz gospodarki wodno-kanalizacyjnej (23). Dwie zawarte w tym roku umowy dotyczą właśnie tych sektorów.
Cztery wszczęte między styczniem i marcem 2022 r. postępowania PPP o łącznej wartości 295 mln zł zostały, to 2 więcej niż w I kw. roku poprzedniego. MFiPR zwraca jednak uwagę, że tylko 37 proc. (628) rozpoczętych jak dotąd postępowań zostało sfinalizowanych umową.

W raporcie, który Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej publikuje co kwartał zaakcentowano, że w dalszym ciągu odczuwalne są skutki sytuacji gospodarczo-ekonomicznej po pandemii. Na umiarkowane zainteresowanie PPP wpływ na niepewność co do przyszłości finansów samorządów, która dodatkowo potęgowana jest przez kryzys na rynkach finansowych wynikający m.in. z sytuacji geopolitycznej i wojny w Ukrainie, kryzysu uchodźczego i tempa wzrostu światowej gospodarki.

W I kwartale br. podpisano 2 umowy PPP o wartości łącznej 3,9 mln zł oraz wszczęto 4 postępowania o wartości 295 mln zł. W sumie od 2009 r., od kiedy obowiązują w Polsce przepisy dotyczące PPP, wszczęto w Polsce 628 postępowań, a liczba zawartych umów PPP wyniosła 166 (liczba realizowane i zakończone).

Łączna wartość podpisanych jak dotąd 166 umów to 8,6 mld zł. Wprawdzie średnia wartość umowy wychodzi 53 mln zł, ale zawyżają ją będące w mniejszości potężne kontrakty jak m.in. budowa elektrociepłowni w Olsztynie (850 mln zł), System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania (783 mln) czy Sfinansowanie, zaprojektowanie, budowa i utrzymanie linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju – etap IV (660 mln zł). Dominują natomiast umowy o wartości poniżej 40 mln zł, nazywane małymi, które stanowią aż 79 proc. wszystkich zawartych.
Źródło:portalsamorzadowy.pl

x

Zobasz także

Miliard z KPO dla gmin

Blisko 870 mln zł z KPO na sporządzenie planów ogólnych w gminach. Wkrótce nabór wniosków ...

Czy w Koninie będą atomówki

Bruksela stawia na całkowitą dekarbonizację sektora energetycznego do 2040 roku i praktyczne wyeliminowanie generacji z ...

Olbrzymi hotel nad Maltą

Wielki i długi na 150 metrów hotel w poprzek stoku nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu ...

Miasto kupiło kino

Kino Pionier ma zostać kupione przez miasto – zdecydowali radni Szczecina. To jedno z najstarszych ...

Nie chcą rozbiórki GH Malta

  Trzy podmioty zaskarżyły pozwolenie na zburzenie centrum handlowego w Poznaniu. Zgodę, na wniosek właściciela, ...