Październik miesiącem miast

Jak zwykle o tej porze roku rozpoczęła się trwająca przez cały październik akcja Urban October, mająca na celu skłonić władze krajowe i lokalne, przedstawicieli nauki i biznesu oraz organizacje pozarządowe do dyskusji na temat wyzwań i szans, przed jakimi stoją współczesne miasta. Tym razem Polska jest szczególnie zaangażowana w przedsięwzięcie za sprawą promocji Światowego Forum Miejskiego zaplanowanego w 2022 r. w Katowicach.

Urban October zainaugurowano za sprawą World Habitat Day w mieście Surabaja w Indonezji pod hasłem „Housing For All: A Better Urban Future”.
Jednym z wydarzeń organizowanych w ramach Urban October w Polsce jest Krajowe Forum Miejskie, które 16 października odbędzie się po raz trzeci, tym razem ze względu na pandemię w formule online.
Urząd Miasta Katowice, gospodarz XI edycji Światowego Forum Miejskiego, w ramach Urban October zorganizował konkurs dla szkół podstawowych. Tematem przewodnim jest rozwój ośrodków miejskich w XXI wieku, bezpieczeństwo oraz budowanie więzi w lokalnych społecznościach.

Tegoroczną akcję Urban October zainaugurowano wydarzeniem World Habitat Day, którego światowe obchody w tym roku przewidziano na 5 i 6 października w mieście Surabaja w Indonezji pod hasłem „Housing For All: A Better Urban Future”. Za organizację odpowiada agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich UN-Habitat. Wydarzenie ma formułę online i wzięła w nim udział minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która mówiła m.in. o polityce miejskiej w Polsce w kontekście Agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

– Rozpoczynamy aktualizację dokumentu strategicznego, który wyznacza kierunki rozwoju polskich miast – Krajowej Polityki Miejskiej 2023. Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz Nowa Agenda Miejska są ważnymi punktami odniesienia podczas tego procesu – zaznaczyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak. – Aby osiągnąć cele zawarte w tych dokumentach, musimy nie tylko właściwie planować działania na poziomie lokalnym, ale także na krajowym i międzynarodowym. Współpraca na wszystkich szczeblach jest kluczem do zrównoważonego rozwoju miast – dodała.

Czytaj Zrównoważony rozwój potrzebuje zmiany prawa.

Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej zaznaczyła, że nasz kraj realizuje szereg projektów, które wpływają na zrównoważony rozwój miast. Przytoczyła przykład m.in. „Pakietu dla średnich miast” oferującego wsparcie dla miast, tracących funkcje społeczno-gospodarcze czy program „Czyste powietrze” z dofinansowaniami na wymianę starych pieców oraz docieplenia domów. Przedstawiła ponadto szczegóły programu „Dostępność Plus”, mającego na celu zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

Urban October obchody jest także w Polsce. Jednym z wydarzeń zaplanowanych w ramach tej inicjatywy, jest Krajowe Forum Miejskie, które 16 października odbędzie się już po raz trzeci, ale po raz pierwszy – ze względu na pandemię – w formule online.

– Krajowe Forum Miejskie stanowi platformę debaty środowisk zaangażowanych w kreowanie polityki miejskiej. Tegoroczne forum poświęcone będzie przedstawieniu projektu założeń do aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2023 oraz prowadzonych i planowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Spotkanie będzie również okazją do zaprezentowania przygotowań do organizacji XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 roku – zaznaczyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Czytaj też Światowe Forum Miast to olbrzymia promocja, ale i wyzwanie.

Z kolei Urząd Miasta Katowice, który jest gospodarzem XI edycji Światowego Forum Miejskiego, w ramach Urban October zorganizował konkurs dla szkół podstawowych. Tematem przewodnim jest rozwój ośrodków miejskich w XXI wieku, bezpieczeństwo oraz budowanie więzi w lokalnych społecznościach.

x

Zobasz także

Ratujmy Pustynię Błędowską

Mieszkańcy gminy Klucze protestują przeciwko budowie obwodnicy prowadzącej przez najatrakcyjniejsze i najcenniejsze obszary przyrodnicze. Jak ...

Odnowią chatę Olędrów

Ruszyły prace renowacyjne w mennonickiej chacie we Włęczu (Kujawsko-pomorskie). To jedyny tego rodzaju zabytek zachowany ...

Gigant w Pobierowie

Hotel Gołębiewski w Pobierowie jest już na ukończeniu. Będzie mógł przyjąć nawet 3 tys. gości.To ...

50. urodziny Spodka

8 maja 1971 r. Spodek w Katowicach po raz pierwszy przyjął swoich gości. Dokładnie w ...

Parking przy Palmiarni

W miejscu obecnego parkingu u stóp Wzgórza Winnego, na którym znajduje się Palmiarnia w Zielonej ...