Ukraina

Październik miesiącem miast

Jak zwykle o tej porze roku rozpoczęła się trwająca przez cały październik akcja Urban October, mająca na celu skłonić władze krajowe i lokalne, przedstawicieli nauki i biznesu oraz organizacje pozarządowe do dyskusji na temat wyzwań i szans, przed jakimi stoją współczesne miasta. Tym razem Polska jest szczególnie zaangażowana w przedsięwzięcie za sprawą promocji Światowego Forum Miejskiego zaplanowanego w 2022 r. w Katowicach.

Urban October zainaugurowano za sprawą World Habitat Day w mieście Surabaja w Indonezji pod hasłem „Housing For All: A Better Urban Future”.
Jednym z wydarzeń organizowanych w ramach Urban October w Polsce jest Krajowe Forum Miejskie, które 16 października odbędzie się po raz trzeci, tym razem ze względu na pandemię w formule online.
Urząd Miasta Katowice, gospodarz XI edycji Światowego Forum Miejskiego, w ramach Urban October zorganizował konkurs dla szkół podstawowych. Tematem przewodnim jest rozwój ośrodków miejskich w XXI wieku, bezpieczeństwo oraz budowanie więzi w lokalnych społecznościach.

Tegoroczną akcję Urban October zainaugurowano wydarzeniem World Habitat Day, którego światowe obchody w tym roku przewidziano na 5 i 6 października w mieście Surabaja w Indonezji pod hasłem „Housing For All: A Better Urban Future”. Za organizację odpowiada agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich UN-Habitat. Wydarzenie ma formułę online i wzięła w nim udział minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która mówiła m.in. o polityce miejskiej w Polsce w kontekście Agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

– Rozpoczynamy aktualizację dokumentu strategicznego, który wyznacza kierunki rozwoju polskich miast – Krajowej Polityki Miejskiej 2023. Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz Nowa Agenda Miejska są ważnymi punktami odniesienia podczas tego procesu – zaznaczyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak. – Aby osiągnąć cele zawarte w tych dokumentach, musimy nie tylko właściwie planować działania na poziomie lokalnym, ale także na krajowym i międzynarodowym. Współpraca na wszystkich szczeblach jest kluczem do zrównoważonego rozwoju miast – dodała.

Czytaj Zrównoważony rozwój potrzebuje zmiany prawa.

Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej zaznaczyła, że nasz kraj realizuje szereg projektów, które wpływają na zrównoważony rozwój miast. Przytoczyła przykład m.in. „Pakietu dla średnich miast” oferującego wsparcie dla miast, tracących funkcje społeczno-gospodarcze czy program „Czyste powietrze” z dofinansowaniami na wymianę starych pieców oraz docieplenia domów. Przedstawiła ponadto szczegóły programu „Dostępność Plus”, mającego na celu zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

Urban October obchody jest także w Polsce. Jednym z wydarzeń zaplanowanych w ramach tej inicjatywy, jest Krajowe Forum Miejskie, które 16 października odbędzie się już po raz trzeci, ale po raz pierwszy – ze względu na pandemię – w formule online.

– Krajowe Forum Miejskie stanowi platformę debaty środowisk zaangażowanych w kreowanie polityki miejskiej. Tegoroczne forum poświęcone będzie przedstawieniu projektu założeń do aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2023 oraz prowadzonych i planowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Spotkanie będzie również okazją do zaprezentowania przygotowań do organizacji XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 roku – zaznaczyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Czytaj też Światowe Forum Miast to olbrzymia promocja, ale i wyzwanie.

Z kolei Urząd Miasta Katowice, który jest gospodarzem XI edycji Światowego Forum Miejskiego, w ramach Urban October zorganizował konkurs dla szkół podstawowych. Tematem przewodnim jest rozwój ośrodków miejskich w XXI wieku, bezpieczeństwo oraz budowanie więzi w lokalnych społecznościach.

x

Zobasz także

Lifting mola w Orłowie

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, jak co roku, podpisał umowę na utrzymanie oraz prace ...

Rynek w Bydgoszczy ożył

W piątek (3 czerwca) otwarty zostanie zrewitalizowany Rynek w Starym Fordonie w Bydgoszczy. Strefa Rynku ...

Turyści uratowali schronisko

Obsługa schroniska na Hali Kondratowej przy pomocy turystów zdołała ugasić pożar, który wybuchł we wtorek ...

Ukwiecony Kraków

Ponad pół miliona wiosennych kwiatów, m.in. krokusów, tulipanów, żonkili, śnieżyczek, cebulic czy hiacyntów kwitnie lub ...

Rolnicy kontra lasy

Międzynarodowy Dzień Lasów. W Polsce lasy zajmują niemal 1/3 kraju. Co 2 sekundy z powierzchni ...