Politechnika Poznańska buduje Centrum Mechatroniki

W kwietniu ruszy budowa Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej, które stanie w kampusie, u zbiegu ul. Jana Pawła II i Berdychowo. Politechnika Poznańska, której 90. rocznica powstania przypadła w minionym roku, od lat realizuje inwestycje budowlane w celu zaspokojenia potrzeb dydaktycznych, naukowych i badawczych. Dynamiczny rozwój nauki i przemysłu w ostatnich latach spowodował powstanie nowych dziedzin i kierunków w nauce oraz przyczynił się do wzrostu zapotrzebowania rynku na wykwalifikowane kadry inżynierskie. Spowodowało to wzrost zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach technicznych, a tym samym konieczność powiększenia bazy dydaktycznej Politechniki Poznańskiej, tak by zapewnić przyszłym inżynierom dostęp zarówno do najnowszych technologii naukowo-badawczych i informacyjnych, jak też do nowoczesnej infrastruktury budowlanej i technicznej dostosowanej do standardów XXI wieku.
Idea powstania budynku Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii zrodziła się jeszcze w roku 2005. W roku 2006 opracowana została przez architekt Elżbietę Dolińską („YORIS” Firma Architektoniczna), na zlecenie Politechniki Poznańskiej, koncepcja architektoniczna nowego budynku centrum, w eksponowanej lokalizacji u zbiegu ulic Jana Pawła II i Berdychowo, vis a vis jeziora Maltańskiego i powstałej w ostatnich dwóch latach Galerii Handlowej Malta.
Na podstawie wstępnej koncepcji architektonicznej wykonany został przez krakowską firmę projektową KV Kontrapunkt – wyłonioną w drodze przetargu – projekt budowlany, a obecne władze uczelni zadbały o współfinansowanie realizacji tego prestiżowego przedsięwzięcia budowlanego z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonych na Infrastrukturę Wyższych Uczelni.
Budynek Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii realizowany jest na terenie kampusu Politechniki Poznańskiej w paśmie Warta na Piotrowie, a jego lokalizacja, funkcja i forma zgodne są z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
Realizowany budynek centrum to obiekt o zwartej, pięciu- i częściowo dwukondygnacyjnej bryle. Dzięki korzystnemu ukształtowaniu terenu budynek dostępny będzie z dwóch poziomów – poprzez dwa wejścia, z terenu znajdującego się w poziomie przyległych ulic Jana Pawła II i Berdychowo oraz dwa wejścia-dojazdy z poziomu obniżonego, przyległego do sąsiadującej z budynkiem centrum istniejącej hali.
Zgodnie z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego elewacja wschodnia budynku utworzy wraz z akademikami, od strony ulicy Jana Pawła II jej pierzeję. Najbardziej eksponowany w projektowanym budynku fragment stanowi natomiast krótka elewacja północna, od strony skrzyżowania ulic Berdychowo i Jana Pawła II.

Układ funkcjonalno-przestrzenny Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii, jak też jego wyposażenie w infrastrukturę instalacyjną, zaprojektowane zostały przede wszystkim z myślą o komforcie przebywających w nim studentów oraz pracowników naukowych. Na każdej kondygnacji przewidziano przestrzenne hole z siedziskami w zieleni, a od strony zachodniej, na dachu części dwukondygnacyjnej planuje się urządzenie zielonego tarasu dostępnego dla przyszłych użytkowników budynku. Wszystkie kondygnacje i pomieszczenia dostępne są dla osób niepełnosprawnych.
W budynku powstanie 3.840 nowych miejsc dydaktycznych. W centralnej części każdej kondygnacji, naprzeciwko zespołu wind zaprojektowano blok dwóch dużych sal dydaktycznych, każda z 95 miejscami. Łącznie w całym budynku będzie osiem takich sal. Prócz tego na każdej kondygnacji znajdować się będą mniejsze sale dydaktyczne, laboratoria dydaktyczne oraz pokoje konsultacji dla studentów. Łączna powierzchnia dydaktyczna wynosić będzie 13 tys. m kw. Powierzchnia całkowita obiektu wyniesie 15.610 m kw., a powierzchnia zabudowy – 3.784,4 m kw. Budynek będzie miał 104,6 m długości, 57,1 m szerokości i 21,34 m wysokości.
Na najniższej kondygnacji zlokalizowane zostały laboratoria dydaktyczne, których wyposażenie aparaturowe wymaga np. szczególnego fundamentowania, bądź szczególnych warunków technicznych możliwych do zrealizowania jedynie w przyziemiu budynku. Ostatnie dwie kondygnacje dodatkowo doświetlone będą poprzez wewnętrzne „zielone” patia.
W budynku siedzibę będzie miało 5 wydziałów ze swoimi instytutami i zakładami. Przewidziana dla nich lokalizacja pomieszczeń dydaktycznych i dydaktyczno-badawczych odpowiada strukturze budynku i przyporządkowana będzie poszczególnym kondygnacjom: I i II kondygnacja – nauki o materiałach i ich własnościach, kondygnacja III – mechatronika, kondygnacja IV – nanoinżynieria i kondygnacja V – biomechanika.
Budynek wyposażony będzie w najnowocześniejszą infrastrukturę technologiczną, techniczną i informatyczną (ICT). Nastąpi trzykrotny wzrost liczby stanowisk do prowadzenia zajęć praktycznych wykorzystujących ICT, o 60 proc. wzrośnie powierzchnia użytkowa będąca w dyspozycji wydziałów, a o 30 proc. zwiększy się liczba pozostałych stanowisk dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć praktycznych.
Budowa centrum ruszyć ma w kwietniu 2010 roku, a zakończyć się 30 września 2011roku. Wartość projektu to ponad 69,5 mln zł. Unia Europejska dofinansuje go kwotą 36 652 tys. zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Przetarg dotyczący stanu surowego otwartego, stanu surowego zamkniętego, instalacji wewnętrznych, sieci i wykończeń wygrała oferta firmy Budimex SA o wartości 44,8 mln zł. Inwestorowi pozostały jeszcze do przeprowadzenia przetargi dotyczące instalacji słaboprądowych i przeciwpożarowych oraz wyposażenia.

x

Zobasz także

Japoński biznes w Plewiskach

Jak donosi portal epoznan.pl do końca 2021 roku w podpoznańskich Plewiskach powstanie zakład koncernu chemicznego ...

Budowlany rekord

Pomimo pandemii w Polsce zbudowano w 2020 r. najwięcej mieszkań od 41 lat. Po wojnie ...

Będzie Centrum Onkologii

Marszałek Marek Woźniak i Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięli udział w konferencji online, ...

Nowe centrum Mostowa 6

Nowa elewacja, docieplone ściany, wymienione okna, drzwi i ogrzewanie. W piątek (30.10) oficjalnie został otwarty ...

MOP „Wronczyn” i „Zamysłowo”

Pomiędzy Poznaniem a Wronczynem powstaną Miejsca Obsługi Podróżnych. Wykonawca ma wybudować drogi manewrowe, place postojowe, ...