Ukraina

Porozmawiajmy o klimacie

Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu uprzejmie informuje, że na przestrzeni najbliższych miesięcy odbędzie się cykl spotkań konferencyjnych pn. „Wielkopolskie rozmowy o klimacie”.

Przypomnijmy, że zapowiedź tych wydarzeń miała miejsce jeszcze w okresie przedwakacyjnym, teraz nadszedł czas na ich realizację.

Ochrona środowiska i klimatu jest bardzo ważnym aspektem rozwoju na poziomie zarówno lokalnym, jak i regionalnym oraz globalnym.

Zgodnie z mapą drogową, towarzyszącą koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu, niebawem zostaną wdrożone nowe ramy prawne i wytyczne. Efektem tego procesu jest choćby ogłoszone w lipcu br. przez Komisję Europejską „Europejskie prawo o klimacie” i związane z nim założenia pakietu „Fit for 55”.

Nie można także pominąć wniosków wynikających z sierpniowego raportu IPCC na temat zmian klimatycznych.

Powyższe okoliczności determinują konieczność przygotowania naszego Regionu do tych intensywnych procesów. Zależy nam na tym, aby zarówno starostowie powiatów, jak i włodarze wielkopolskich gmin mieli szeroki dostęp do aktualnej sytuacji prawnej, najlepszych praktyk i wyzwań związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej w 2050 r.

Zatem jednym z ważniejszych celów konferencyjnego cyklu jest usystematyzowanie najpilniejszych potrzeb i możliwości naszego Regionu.

I Konferencja inauguracyjna pn. „Ku przyszłości…” odbędzie się już 6 października br.– szczegółowy program i podstawowe informacje znajdują się poniżej.

Natomiast kolejne konferencje, zaplanowane zostały na grudzień br. oraz luty i kwiecień 2022 r., będą dotyczyły następujących tematów przewodnich:

II Konferencja: „Wyzwania klimatyczne w podejściu UE, Polski i województwa wielkopolskiego. Ramy formalne i prawne” (grudzień 2021 r.)
III Konferencja: „Działania adaptacyjne i przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu” (luty 2022 r.)
IV Konferencja: „Jak sprostać wyzwaniom służącym ochronie klimatu? Możliwości finansowania i dobre praktyki” (kwiecień 2022 r.)
Szczegóły na stronach Urzędu Marszałkowskiego

x

Zobasz także

Zamiast smogu – czysty wodór

W Elektrowni Konin otwarto blok biomasowy. Marszałek Marian Woźniak: to historyczne wydarzenie. Zmodernizowane bloki biomasowe ...

Audyt krajobrazowy

Radni Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji spotkali się w piątek (1 lipca) w trybie wyjątkowym. ...

Troska o nasze dziedzictwo

Nagrobek Generała Józefa Wybickiego, najstarsze polichromie w Wielkopolsce, pomnik historii na Świętej Górze zespół dworsko-parkowy ...

Będą środki na inwestycje?

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji ...

Absolutorium dla radnych

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zatwierdzili w czasie poniedziałkowej sesji sprawozdanie z wykonania budżetu regionu za ...