Powitamy „Gospodarzy Domu”

Od stycznia ruszy w Poznaniu program „Gospodarz Domu”, w którym udział będzie mogło wziąć ok. 300 osób. Program skierowany jest do mieszkańców, którzy chcą zatroszczyć się o przestrzeń, w której zamieszkują. Chętni do udziału w programie mogą już składać wnioski.

Program „Gospodarz Domu” jest kontynuacją i rozszerzeniem programu „Dozorca”, który funkcjonuje od połowy 2018 roku.
Głównym założeniem i korzyścią programu ma być aktywizacja zawodowa mieszkańców do dbałości o przestrzeń, w której mieszkają.
ZKZL planuje zaangażować do programu ok. 300 osób, a każdy Gospodarz Domu ma zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Jak tłumaczył Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu, program „Gospodarz Domu” jest kontynuacją i rozszerzeniem programu „Dozorca”, który funkcjonuje od połowy 2018 roku. Program ten zapewniał możliwość odpracowania długu poprzez wykonywanie prac porządkowych na terenie miejskich nieruchomości.

„Średnio pracę wykonuje ok. 100 osób miesięcznie, a kwota odpracowania zadłużenia sięgnęła już prawie 700 tysięcy złotych. Oprócz poprawy jakości sprzątania w miejscach, gdzie wprowadzony został program Dozorca znacząco zmniejszyła się liczba aktów wandalizmu. Zarząd Lokalnych Zasobów Lokalowych postanowił zmodyfikować ten popularny program i od 1 stycznia 2020 roku uruchomiony zostanie Gospodarz Domu, który daje szanse pracy nie tylko dłużnikom” – podkreślił Kubiak.

Jak dodał, głównym założeniem i korzyścią programu ma być aktywizacja zawodowa mieszkańców do dbałości o przestrzeń, w której mieszkają.

„Poznaniacy często utożsamiają się z miejscem zamieszkania i tworzenie lokalnej wspólnoty znacząco wpłynie na poprawę czystości w miejskich budynkach. Gospodarz Domu będzie mógł też na bieżąco identyfikować potrzeby w zakresie eksploatacji budynku, a poprzez bezpośredni kontakt z administratorem budynku szybkość wykonania prac ulegnie poprawie” – wskazał Kubiak.

Według założeń, zakres prac Gospodarza Domu będzie obejmować m.in. sprzątanie powierzchni wspólnych i terenu zewnętrznego, pielęgnację zieleni czy odśnieżanie. Gospodarz Domu będzie także zgłaszać usterki techniczne oraz wykonywać odczyty urządzeń pomiarowych.

ZKZL planuje zaangażować do programu ok. 300 osób, a każdy Gospodarz Domu ma zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

„W pierwszej kolejności będą zatrudnione osoby mieszkające w budynkach, w których będą świadczyły prace. Czas pracy będzie miał charakter zadaniowy a wynagrodzenie będzie uzależnione od ilości metrów kwadratowych powierzchni obsługiwanej przez danego gospodarza. Wszyscy pracownicy otrzymają niezbędne narzędzia do pracy oraz ubrania robocze. Wsparciem dla Gospodarzy Domu będzie serwis mobilny, czyli pracownicy zatrudnieni przez ZKZL będą pomagać gospodarzom w trudniejszych pracach lub w razie choroby zastąpią go” – wskazał Kubiak.

Wnioski o dołączenie do programu można składać m.in. za pośrednictwem strony internetowej Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu, oraz w siedzibie spółki ZKZL przy ul. Matejki.

x

Zobasz także

Drogi sezon grzewczy

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził trzecią podwyżkę gazu w tym roku. To oznacza, że sezon grzewczy, ...

Centrum Szyfrów tuż, tuż

Ostatni weekend września (24-26.09) upłynie w Poznaniu pod znakiem szyfrów, kodów i tajemnic z wielką ...

Ogródki czynne do 23

W każdy piątek i sobotę restauratorzy będą mogli gościć swoich klientów w ogródkach gastronomicznych do ...

Budowa parkingu na MTP

Zaczęła się budowa parkingu na MTP. Koniec prac już w maju. Budowa trzypoziomowego parkingu za pawilonem ...

Już się można kąpać

Od piątku (25 czerwca) czynne jest kąpielisko w Jeziorze Biezdruchowskim w Pobiedziskach, od soboty działać ...