Promocja przedłużona

Deutsche Bank PBC przedłuża do końca czerwca rozpoczętą w sierpniu ubiegłego roku promocję kredytów mieszkaniowych przeznaczonych na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym. Ofertą promocyjną, w ramach której oprocentowanie kredytów zostało obniżone nawet o 1,75%, objęte będą wnioski złożone do dnia 30.06.2007 roku. Promocja dotyczy kredytów spełniających następujące warunki: – kredyty nie podlegające ustawie o kredycie konsumenckim tj. udzielane w kwocie równej lub wyższej niż 80 tys. zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej; – kredyty przeznaczone na finansowanie nieruchomości nabywanej na rynku pierwotnym; – kredyty oprocentowane stopą zmienną lub stałą na 1 rok;
W ramach warunków promocyjnych marża dla wszystkich walut w okresie pierwszych 12 miesięcy wynosi 0,25%, co oznacza, że oprocentowanie zostaje obniżone nawet o 1,75%.
Równocześnie, dla kredytów objętych promocją, prowizja za przedterminową spłatę całości lub części kredytu pobierana jest tylko wówczas, gdy wcześniejsza spłata dokonana zostanie w ciągu trzech pierwszych lat od wypłaty kwoty kredytu lub jego pierwszej transzy. (opr. jg)

x

Zobasz także

Drogi sezon grzewczy

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził trzecią podwyżkę gazu w tym roku. To oznacza, że sezon grzewczy, ...

Centrum Szyfrów tuż, tuż

Ostatni weekend września (24-26.09) upłynie w Poznaniu pod znakiem szyfrów, kodów i tajemnic z wielką ...

Ogródki czynne do 23

W każdy piątek i sobotę restauratorzy będą mogli gościć swoich klientów w ogródkach gastronomicznych do ...

Budowa parkingu na MTP

Zaczęła się budowa parkingu na MTP. Koniec prac już w maju. Budowa trzypoziomowego parkingu za pawilonem ...

Już się można kąpać

Od piątku (25 czerwca) czynne jest kąpielisko w Jeziorze Biezdruchowskim w Pobiedziskach, od soboty działać ...