Ukraina

Raport Podatnika w e-US

Raport podatnika – nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym

 

  • Raport podatnika to nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym.
  • Dzięki niej przedsiębiorcy otrzymali w jednym miejscu informacje na temat swojej sytuacji podatkowej oraz wykaz podstawowych informacji, którymi dysponuje Krajowa Administracja Skarbowa.

 

Raport podatnika to usługa dla:

  • osób prowadzących dzialalność gospodarczą oraz

  • dla organizacji.

Raport podatnika zawiera następujące sekcje:

Twoje dane/Dane organizacji
w sekcji znajduja się: dane indetyfikacyjne, dane adresowe (w tym adres do doręczeń), forma opodatkowania za rok ubiegły oraz dane kontaktowe

Zaległości
w tej sekcji są informacje dla podatnika, czy posiada zaległości podatkowe.

Egzekucja
to sekcja z informacjami, czy urzad prowadzi wobec podatnika postepowanie egzekucyjne w administracji

Zaliczki
sekcja ta pojawi się w raporcie, jeśli system wykryje nieprawidłowości w zaliczkach. W takiej sytuacji wskażemy, której deklaracji i za jaki okres te niezgodności dotyczą.

Deklaracje
sekcja ta zawiera informację, czy wykryto nieprawidłowości w deklaracjach. To znaczy czy podatnik zlozył wszystkie deklaracje, które powinien – na podstawie posiadanych przez urząd danych – oraz czy te, które złożył, są poprawne.
Urząd wskaże podatnikowi, jakiej deklaracji brakuje i w której stwierdzono (o ile będą) nieprawidłowości, każdorazowo podając kod formularza i okres.

Rachunki bankowe
Z kolei w tej sekcji zaprezentowany będzie mikrorachunek podatkowy, a także zgłoszone przez podatnika rachunki do zwrotu nadpłaty oraz pozostałe rachunki.

Pełnomocnicy
Ta sekcja prezentuje listę posiadanych przez podatnika pełnomocników ogólnych (PPO-1) oraz pełnomocników do podpisywania deklaracji elektronicznych (UPL-1)
Prezentując listę pełnomocników ogólnych urząd zaznaczy, który z nich wskazany jest do doręczeń.

Grupy/Grupa VAT/Grupa kapitałowa
Ta sekcja pojawi sie w raporcie, jeśli podatnik, którego raport dotyczy, jest członkiem grupy kapitałowej lub grupy VAT.

Ważne: na każdym raporcie podatnika urząd zaznacza, że ma on charakter informacyjny i że może nie uwzględniać wszystkich danych, jakie posiada Krajowa Administracja Skarbowa.

Raport, który jest tworzony pierwszy raz w danym dniu, jest usuwany o północy. Oznacza to, że jesli ktoś ponownie będzie chciał generować raport tego samego dnia, informacje w nim będą takie same, jak w pierwszym raporcie tego dnia.
By zobaczyć zmiany, które nastąpiły w ciągu dnia (po pierwszym wygenerowaniu raportu), wystarczy wygenerować raport dnia następnego.

Kto i gdzie może wygenerować raport podatnika?
Raport może wygenerować:

  • pracownik urzędu skarbowego, podczas wizyty przedsiębiorcy w urzędzie

  • podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą i zaloguje się na własne konto w e-Urzędzie Skarbowym

  • użytkownik konta organizacji, który zaloguje się na konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym.

– wybierając zakłdkę „Raport podatnika” z menu bocznego lub klikając w przycisk „Sprawdź raport” na kaflu znajdującym się na stronie głównej po zalogowaniu w e-US (kafel dostępny na koncie organizacji oraz koncie osoby fizycznej, po zakończeniu akcji „Twój e-PIT”)

x

Zobasz także

TK: jaka stawka za garaż

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że opodatkowanie miejsca garażowego posiadającego księgę wieczystą w budynkach wielorodzinnych stawką wyższą ...

Uhonorowali 250 lat KEN

Wspólna emisja Narodowego Banku Polskiego i Banku Litwy upamiętniająca 250. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. ...

Wsparcie BGK dla Nadolnika

Rekordowe wsparcie dla poznańskiego budownictwa z Funduszu Dopłat BGK Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL) w ...

Konta mieszkaniowe w PKO

PKO BP  uruchomił możliwość oferowania konta mieszkaniowego Na koncie mieszkaniowym można odkładać między 500 a ...

Bezpieczny kredyt działa

W II kwartale 2023 r. średnie ceny ofertowe mieszkań wzrosły o 3 proc. w porównaniu ...