Ukraina

Ratujmy drzewa w centrum

List otwarty Stowarzyszenia „Plac Wolności” do rady konsultacyjnej. Czy naukowcy uratują drzewa z 27 Grudnia?

Stowarzyszenie zwróciło się do członków rady powołanej przez prezydenta Jacka Jaśkowiaka o wsparcie postulatów w sprawie ochrony drzew na ul. 27 Grudnia. – Mogę powiedzieć, że rada jest podobnego zdania co mieszkańcy – zdradza prof. Bogdan Chojnicki, członek rady.

„Wierząc, że interes społeczny i dobrostan mieszkańców jest ważniejszy od infrastruktury drogowej i podziemnej, zwróciliśmy się z apelem do członków Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Środowiska, którą prezydent wyznaczył do opiniowania projektu. Liczymy, że Rada Konsultacyjna dostrzeże potrzebę chronienia istniejącego drzewostanu na ul. 27 Grudnia” – napisała na profilu Stowarzyszenia „Plac Wolności” na Facebooku jego przewodnicząca Maria Sokolnicka-Guzek.

„W dobie zmian klimatycznych wartość ekosystemowa drzew już istniejących, w tym ich wpływ na obniżanie temperatury i wyspy ciepła w centrum miasta, postrzegana jest przez nas jako niezwykle istotna. Przyjęta przez Miasto Poznań uchwała dotycząca adaptacji do zmian klimatu wskazuje na potrzebę pozostawienia dorosłych drzew i dbania o nie. Zadrzewienia z rozłożystymi koronami w czasie upalnych dni potrafią obniżyć temperaturę o kilka stopni. Jesteśmy przekonani, że to właśnie istniejące drzewa z rozrośniętymi koronami i systemami korzeniowymi aktywnie eliminują wyspę ciepła w mieście, która jest śmiertelnym zagrożeniem dla mieszkańców. To właśnie duże, dorosłe drzewa retencjonują większe ilości wody, pobierają nadmiary CO2 i dają dużo tlenu. Nowe nasadzenia potrzebują lat, aby zastąpić te już istniejące i przystosowane do trudnego śródmiejskiego środowiska” – czytamy w liście otwartym.

Więcej na wyborcza.pl

x

Zobasz także

Granty już przyznane

Wiadomo już, które zadania, zgłoszone przez rady osiedli otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu grantowego. Do ...

Szczęśliwe Rataje

Mieszkańcy poznańskich Rataj wśród najbardziej szczęśliwych w Polsce. Dlaczego są tacy zadowoleni? Ratajskie osiedla (Fot. ...

Lepsza gmina niż centrum

546,9 tys. osób zamieszkuje Poznań. To więcej, niż szacowano, ale i tak mniej niż 10 ...

Urbanistyczny BYTYŃ 2022

Bytyń położony nad jeziorem z 6 wyspami i licznymi rezerwatami przyrody został wybrany na miejsce ...

Dla kogo Nagroda Quadro?

Do 2 września można zgłaszać projekty do 24. edycji Nagrody Prezydenta Miasta Poznania im. Jana ...