Ratujmy Pustynię Błędowską

Mieszkańcy gminy Klucze protestują przeciwko budowie obwodnicy prowadzącej przez najatrakcyjniejsze i najcenniejsze obszary przyrodnicze. Jak argumentują, inwestycja wpłynie znacząco na obszar wokół Pustyni Błędowskiej, dlatego domagają się odstąpienia od jej realizacji.

Mieszkańcy Klucz złożyli petycję przeciwko budowie obwodnicy na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd oraz obszaru Natura 2000. W ten sposób chcą przekonać władze gminy do odstąpienia od inwestycji. Mają też własną, alternatywną propozycję przebiegu obwodnicy.

Mieszkańcy Gminy Klucze proszą o poparcie petycji stanowiącej protest przeciwko budowie obwodnicy przez najatrakcyjniejsze i najcenniejsze obszary przyrodnicze w Kluczach. W czerwcu petycja została złożona do Urzędu Gminy Klucze oraz Nadleśnictwa Olkusz. Teraz chcą ją złożyć do organów wojewódzkich – Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich.

„Obwodnica wpłynie jednakże znacząco na obszar wokół Pustyni Błędowskiej” – alarmuje Filip Jaworski, autor petycji.

„Jest to dla nas, mieszkańców okolicznych terenów, jak i dla turystów z Polski i zagranicy, wariant nie do przyjęcia. Teren ten stanowi również część obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otulin oraz należy do programu Natura 2000 Pustynia Błędowska. Inwestycja znacznie wpłynie na degradację krajobrazu i przetnie płynnie przechodzące siedliska leśne okolic pustyni, stanowiąc zagrożenie dla zwierząt i powodując hałas na dużym terenie leśnym. Są to cenne obszary przyrodnicze, ale również miejsca pieszych wycieczek mieszkańców Klucz, jak i turystów” – czytamy w petycji.
Źródło:portalsamorzadowy.pl

x

Zobasz także

Miasta niszczą klimat

Źle zaprojektowane miasta przyczyniają się do zmian klimatu, a jednocześnie same są wrażliwe na skutki ...

Tunel pod Świną gotowy

Prace związane z drążeniem tunelu trwały od marca. Według wcześniejszych informacji koszt projektu miał wynieść ...

Przez rondo tunelem

Projektowana linia tramwajowa do krakowskich Mistrzejowic będzie przekraczać rondo Młyńskie bezkolizyjnie poniżej poziomu gruntu, a ...

Mieszkania chronione w Łodzi

Łódź: W zrewitalizowanych kamienicach powstały mieszkania chronione. Szesnaścioro łodzian z różnymi niepełnosprawnościami – ruchową, sprzężoną, ...

Rekordowy przetarg

Sukcesem zakończyły się dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości zorganizowane w ubiegłym tygodniu przez Urząd Miasta ...