Ukraina

Reklamowy ład przestrzenny

– Niezbędne jest stworzenie jasnych procedur, jak również należy określić zakres zaangażowania urzędników w interwencje i działania sankcyjne dotyczące nielegalnych tablic i urządzeń reklamowych – uważa Andrzej Rataj, radny Miasta Poznania i przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto, na temat tzw. uchwały krajobrazowej.

Fot. Rada Osiedla Stare Miasto

Urząd Miasta przygotowuje się do przedstawienia Radzie Miasta projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania. Jednym z celów ma być uporządkowanie chaosu reklamowego, istniejącego w Poznaniu od wielu lat. Miejscy aktywiści i radni osiedlowi ze Starego Miasta mają jednak obawy co do proponowanych postanowień m.in. w zakresie znacznie opóźnionego wejścia w życie regulacji i skuteczności działań.

– Niezbędne jest stworzenie jasnych procedur, jak również należy określić zakres zaangażowania urzędników w interwencje i działania sankcyjne dotyczące nielegalnych tablic i urządzeń reklamowych. Powinno się ustalić jaka potrzebna jest liczba etatów, najlepiej spośród osób już pracujących w Urzędzie Miasta, żeby obecną niewłaściwą sytuację uporządkować i jak problemy samowoli reklamowej rozwiązywać w przyszłości. Na te pytania powinny zostać udzielone odpowiedzi przy obecnych działaniach dotyczących uchwały krajobrazowej – uważa Andrzej Rataj, radny Miasta Poznania i przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto, który w tym temacie działa od dłuższego czasu złożył już wiele interpelacji w trosce o estetykę i ład przestrzenny.

Radny Rataj złożył także interpelację do prezydenta Poznania z pytaniami o koszty jakie ponosi miasto z tytułu działań porządkowych. Dotyczy to przede wszystkim zaangażowania urzędników w działania prowadzące do ustanowienia porządku prawnego i ładu przestrzennego.

– To ważne pytanie dotyczące skuteczności, która powinna być znacznie większa. Ponadto potrzeba tu dynamicznych działań, ponieważ przepisy pozwalające na usuwanie nielegalnych reklam obowiązują w Polsce już od ponad 7 lat, a w naszym mieście jeszcze nie udało się uporządkować tego – zaznacza Andrzej Rataj.

Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania jest w programie posiedzenia Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji, które odbędzie się 18 stycznia (środa) o g. 16, w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

x

Zobasz także

Aukcja rogala giganta

Ważył niemal 5 kilogramów. Licytacja wielkiego rogala zakończyła się o północy. Pieniądze z licytacji zostaną ...

Rewitalizacja A.D. 2024

Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji zapoznała się z planowanymi w przyszłym roku działaniami rewitalizacyjnymi w ...

Srebrna Pieczęć Poznania

Profesor Jakub Rybka, zastępca dyrektora Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza otrzymał Srebrną Pieczęć ...

Opłaty za balkon

Opłaty za balkon są zróżnicowane. Będą je musieli wnosić właściciele nowo wybudowanych lokali, których balkon, pochylnie ...

Piękny mural na Śródce

To praca lokalnej artystki Poli Augustynowicz. Artystka zwyciężyła w konkursie dla młodych twórców Ikony Poznania ...