Ukraina

Reklamowy ład przestrzenny

– Niezbędne jest stworzenie jasnych procedur, jak również należy określić zakres zaangażowania urzędników w interwencje i działania sankcyjne dotyczące nielegalnych tablic i urządzeń reklamowych – uważa Andrzej Rataj, radny Miasta Poznania i przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto, na temat tzw. uchwały krajobrazowej.

Fot. Rada Osiedla Stare Miasto

Urząd Miasta przygotowuje się do przedstawienia Radzie Miasta projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania. Jednym z celów ma być uporządkowanie chaosu reklamowego, istniejącego w Poznaniu od wielu lat. Miejscy aktywiści i radni osiedlowi ze Starego Miasta mają jednak obawy co do proponowanych postanowień m.in. w zakresie znacznie opóźnionego wejścia w życie regulacji i skuteczności działań.

– Niezbędne jest stworzenie jasnych procedur, jak również należy określić zakres zaangażowania urzędników w interwencje i działania sankcyjne dotyczące nielegalnych tablic i urządzeń reklamowych. Powinno się ustalić jaka potrzebna jest liczba etatów, najlepiej spośród osób już pracujących w Urzędzie Miasta, żeby obecną niewłaściwą sytuację uporządkować i jak problemy samowoli reklamowej rozwiązywać w przyszłości. Na te pytania powinny zostać udzielone odpowiedzi przy obecnych działaniach dotyczących uchwały krajobrazowej – uważa Andrzej Rataj, radny Miasta Poznania i przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto, który w tym temacie działa od dłuższego czasu złożył już wiele interpelacji w trosce o estetykę i ład przestrzenny.

Radny Rataj złożył także interpelację do prezydenta Poznania z pytaniami o koszty jakie ponosi miasto z tytułu działań porządkowych. Dotyczy to przede wszystkim zaangażowania urzędników w działania prowadzące do ustanowienia porządku prawnego i ładu przestrzennego.

– To ważne pytanie dotyczące skuteczności, która powinna być znacznie większa. Ponadto potrzeba tu dynamicznych działań, ponieważ przepisy pozwalające na usuwanie nielegalnych reklam obowiązują w Polsce już od ponad 7 lat, a w naszym mieście jeszcze nie udało się uporządkować tego – zaznacza Andrzej Rataj.

Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania jest w programie posiedzenia Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji, które odbędzie się 18 stycznia (środa) o g. 16, w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

x

Zobasz także

Salon W. Kruka na sprzedaż

Przez 25 lat mieścił się tu słynny salon jubilerski Wojciecha Kruka, dziś obiekt stoi pusty. ...

Nowe Stare Miasto

Urząd miejski opublikował projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla Starego Miasta. Wśród zmian jest między innymi ...

Wielki park na Górczynie

Projekt planu zagospodarowania obszaru, pomiędzy ulicami Dmowskiego a Górecką przewiduje, utworzenie parku. Obszar zieleni miałby ...

Orszak Trzech Króli

Rozpoczął się o godzinie 12:30 na placu przed kościołem NSPJ i św. Floriana na Jeżycach. ...

Wielki Brat czuwa

W 2022 roku przeprowadzono blisko 8700 skutecznych interwencji i zatrzymano 139 sprawców przestępstw. Wszystko dzięki ...