Ukraina

Rosną długi za czynsz

Łączna kwota zaległości z tytułu nieuiszczania opłat za mieszkanie wyniosła na koniec 2022 roku ponad 6,9 mld zł. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, blisko 24 proc. mieszkań ma zaległości. Tylko w ub.r. wykonano eksmisje z 4,1 tys. lokali mieszkalnych.

Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, najwyższy udział w ogólnej kwocie zaległości w opłatach za mieszkanie mieli lokatorzy mieszkań pozostających w zasobach gmin (62, proc.). Udziały spółdzielni mieszkaniowych (17,1 proc.) i zasobów osób fizycznych w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi (14,1 proc.) były wyraźnie (odpowiednio: ponad trzyipółkrotnie i ponad czterokrotnie) niższe, a udział zasobów mieszkaniowych zakładów pracy, w ogólnej kwocie zaległości w opłatach za mieszkanie, sięgał 4,3 proc.

Najwyższe tego rodzaju zaległości w przeliczeniu na 1 mieszkanie (biorąc pod uwagę mieszkania, w których lokatorzy zalegają z opłatami) odnotowano w zasobach zakładów pracy (14,9 tys. zł). Nieco niższym wskaźnikiem zaległości odznaczały się zasoby gmin (12,2 tys. zł), podczas gdy w zasobach należących do spółdzielni mieszkaniowych wynosił on 1,3 tys. zł, a w zasobach osób fizycznych w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi 1,6 tys. zł.

KKKKK

x

Zobasz także

Ceny nie drgnęły

W październiku 2023 r. średnia ceny mieszkań w dużych polskich miastach praktycznie nie drgnęły. W ...

Bloki chcą fotowoltaiki

Z badania przeprowadzonego na zlecenie VeloBanku wynika, że 74 proc. Polaków mieszkających w blokach chciałoby, ...

Cenowe szaleństwo

Średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Warszawie wzrosła w sierpniu wobec lipca o 6 proc., ...

Zapaść na rynku PPP

To już nie spowolnienie, ale zapaść. Jest tylko jedna nowa umowa na rynku PPP   ...

Castingi dla kupujących.

 Rynek nieruchomości opanowała gorączka Na rynku nieruchomości nie ma wakacji. Klienci ostro rywalizują o mieszkania, ...