Ukraina

Rosną zaległości czynszowe

Zaległości finansowe Polaków z tytułu czynszu i wszelkich opłat związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego sięgają 290,8 mln zł – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Dodano, że większość dłużników czynszowych nie płaci też za telefon, telewizję czy energię elektryczną.

51,4 proc. uczestników badania Krajowego Rejestru Długów „Stosunek mieszkańców do windykowania należności od dłużników czynszowych” wskazuje, że zarząd wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej w wystarczający sposób informuje o sposobie zarządzania własnymi finansami.

  • 50,4 proc. ankietowanych nie zna skali zadłużenia mieszkańców z tytułu zaległych czynszów i innych opłat, bo takich informacji nie udostępnia im zarząd spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Wiedzę na ten temat ma 29,3 proc. badanych, a 20,3 proc. to nie interesuje.
  • Największy procent respondentów (39,6 proc.) deklarujących, że ich wspólnota bądź spółdzielnia udostępnia informacje o zadłużeniu mieszkańców jest w województwie mazowieckim. Z kolei najmniejszy – w woj. podlaskim, lubelskim oraz podkarpacki.

Ponad połowa mieszkańców nie zna skali zadłużenia z tytułu zaległych czynszów

51,4 proc. uczestników badania Krajowego Rejestru Długów „Stosunek mieszkańców do windykowania należności od dłużników czynszowych” wskazuje, że zarząd wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej w wystarczający sposób informuje o sposobie zarządzania własnymi finansami. Z kolei zdaniem 39 proc. badanych zarząd nie udostępnia takich informacji, a 9,6 proc. respondentów jest wobec tego faktu obojętna.

x

Zobasz także

A jednak zadyszka

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w czerwcu spadła o 32,8 proc. rok do roku, a ...

Koniec Mieszkań Plus

Program Mieszkanie Plus zostanie zamknięty, a wynajmujący będą mogli wykupić lokale po preferencyjnych cenach – ...

Lokale substandardowe

Niski standard, wysokie koszty i… duży kłopot. Mieszkania substandardowe pod lupą NIK   Mieszkania substandardowe ...

Zażegnanie kryzysu

Żeby rozwiązać w Polsce kryzys mieszkaniowy i zaspokoić potrzeby zwykłych ludzi, w Polsce musi zacząć ...

Stabilizacja cen

W perspektywie roku ceny mieszkań ustabilizują się na dotychczasowych poziomach – prognozuje Polski Związek Firm ...