Ukraina

Rowerem szybciej i bliżej

Wielkopolskie gminy za unijne pieniądze z WRPO 2014+ budują nowoczesną infrastrukturę rowerowe. Marszałek Marek Woźniak podpisał umowy na dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) inwestycji w gminach Wilczyn i Drawsko, związanych z budową ścieżek i tras rowerowych oraz lokalnych dróg gminnych. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał w sumie ponad 5 mln zł na realizację tych ważnych dla mieszkańców inwestycji, które służą przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa i zmianie nawyków transportowych, a co za tym idzie – ograniczeniu zanieczyszczeń środowiska, ochronie klimatu – czyli tzw. niskiej emisji i dekarbonizacji środowiska.

– Jesteśmy konsekwentni we wspieraniu budowy rowerowej mapy ścieżek w naszym regionie. Zależy nam na bogatej ofercie bezpiecznego, a do tego zeroemisyjnego podróżowania po Wielkopolsce. I na tym, by elastycznie móc przesiadać się z jednego na inny środek transportu, jeśli nie na rower, to do autobusów czy pociągów, najlepiej niskoemisyjnych. Cieszę się niezmiennie, kiedy kolejne samorządy lokalne sięgają skutecznie po będące w naszej gestii środki finansowe UE na ten cel. To dobrze zainwestowane pieniądze! – mówi Marszałek Marek Woźniak.

W gminie Wilczyn powstanie ścieżka pieszo-rowerowa o długości 1 337 metrów wzdłuż drogi powiatowej nr 3180P Wilczogóra – Kopydłowo oraz droga gminna wraz ze zjazdami na posesje i skrzyżowaniami z drogami publicznymi, także z odpowiednim oznakowaniem i miejscem odpoczynku dla pieszych i rowerzystów. Ponadto w ramach projektu powstanie ścieżka pieszo-rowerowa o długości 4 096 metrów, która zostanie zlokalizowana w miejscowościach Kopydłowo, Wiśniewa oraz Góry. Całkowita wartość inwestycji to przeszło 4 mln zł.

Z kolei gmina Drawsko zrealizuje inwestycję o wartości blisko 2 mln zł polegającą na przebudowie istniejącej ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Drawsko, Pęckowo i Piłka o długości ponad 9 km, składającej się z odcinków przy drodze powiatowej nr 1323P (Drawsko-Pęckowo) oraz przy drodze powiatowej 1336P (Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka). Punkty przesiadkowe ze stojakami rowerowymi i obiektami małej architektury powstaną w pobliżu wiaty przystankowej w m. Pęckowo oraz w pobliżu szkoły podstawowej.

Warto zaznaczyć, że w sumie Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał na projekty w obszarze transportu miejskiego dofinansowanie unijne w wysokości 455 mln zł.

x

Zobasz także

Zamiast smogu – czysty wodór

W Elektrowni Konin otwarto blok biomasowy. Marszałek Marian Woźniak: to historyczne wydarzenie. Zmodernizowane bloki biomasowe ...

Audyt krajobrazowy

Radni Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji spotkali się w piątek (1 lipca) w trybie wyjątkowym. ...

Troska o nasze dziedzictwo

Nagrobek Generała Józefa Wybickiego, najstarsze polichromie w Wielkopolsce, pomnik historii na Świętej Górze zespół dworsko-parkowy ...

Będą środki na inwestycje?

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji ...

Absolutorium dla radnych

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zatwierdzili w czasie poniedziałkowej sesji sprawozdanie z wykonania budżetu regionu za ...