Ukraina

RPO w sprawie dodatków mieszkaniowych

Rzecznik praw obywatelskich wystąpiła do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie systemu przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych. Obowiązujący system wypłaty dodatków mieszkaniowych ma na celu zapewnienie, że wypłacane środki zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich konieczna jest jednak zmiana przepisów regulujących przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych w sposób, który pozwoli na ochronę konstytucyjnego prawa do prywatności beneficjentów dodatków mieszkaniowych i wyeliminuje problemy, z jakimi spotykają się obecnie najemcy lokali w prywatnych kamienicach zamierzający złożyć wniosek o wypłatę dodatku mieszkaniowego.
W obowiązującym stanie prawnym udział właściciela bądź zarządcy nieruchomości na etapie wypełniania wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego, jak też jego podpis na wniosku jest niezbędny do uzyskania dodatku mieszkaniowego. Wypłata dodatku mieszkaniowego nie następuje do rąk osoby uprawnionej do świadczenia. Dodatek mieszkaniowy przekazywany jest zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Właściciele nieruchomości w różny sposób wykorzystują informację o trudnej sytuacji finansowej najemców, np. uniemożliwiają najemcom korzystanie z dodatków mieszkaniowych, aby następnie wypowiedzieć najem i zażądać zwolnienia lokalu. Rzecznik praw obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

x

Zobasz także

Koszt przyłącza do kanalizy

Problem kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Kolejne pismo RPO do MI Właściciele nieruchomości nadal ...

Dodatek a „samowolka”

Legalność zamieszkiwania – bez wpływu na przyznanie dodatku węglowego. Wyrok WSA zgodny ze stanowiskiem Rzecznika ...

Koniec z fajerwerkami

Lewica chce dać gminom narzędzia do ograniczenia stosowania petard i fajerwerków. Taki projekt złożyła już ...

Nie płacił czynszu- więzienie

Nie jest tajemnicą, że dotychczas najemca mógł w zasadzie nie płacić, a i tak niewiele ...

Ogródki działkowe zagrożone

We wrześniu weszła w życie znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak alarmuje Polski ...