Ukraina

RPO w sprawie hipoteki odwróconej

Rzecznik praw obywatelskich wystąpiła do ministra gospodarki w sprawie rozwiązań dotyczących tzw. hipoteki odwróconej. Rzecznik praw obywatelskich przekazała kolejne wnioski dotyczące utworzenia ram prawnych dla tzw. hipoteki odwróconej. Pomimo przedłużającego się stanu braku regulacji rozwija się obecnie model tzw. sprzedażowy, oparty na instytucji renty lub dożywocia. Wciąż natomiast brak standardowej regulacji, która odnosiłaby się do modelu kredytowego i miałaby w znaczącym stopniu charakter ochronny wobec klienta-seniora. Regulacja prawna mogłaby pozytywnie wpływać także na kształtowanie praktyk na rynku oferującym model sprzedażowy.
Opracowane przepisy prawne powinny, mając na uwadze ich funkcję ochronną wobec docelowej grupy klientów, sprzyjać przedstawianiu przez kredytodawców pełnej i rzetelnej informacji o swojej ofercie. Należałoby ponadto rozważyć uregulowanie kwestii obowiązkowego doradztwa prawnego, przez okres np. 2 lat od wejścia w życie ustawy, aby ułatwić zrozumienie praktycznych aspektów oferowanego produktu.
Napływające skargi wskazują również, że konieczna jest interwencja ustawodawcy polegająca na dodatkowym uregulowaniu tzw. modelu sprzedażowego. Umowy zawierane w tym segmencie regulowane są w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Praktyka rynkowa pokazała jednak, że część tych umów zawiera klauzule abuzywne. Rzecznik praw obywatelskich wyraziła nadzieję, że wnioski przedstawione w wystąpieniu będą pomocne podczas prowadzonych prac legislacyjnych.

x

Zobasz także

Koszt przyłącza do kanalizy

Problem kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Kolejne pismo RPO do MI Właściciele nieruchomości nadal ...

Dodatek a „samowolka”

Legalność zamieszkiwania – bez wpływu na przyznanie dodatku węglowego. Wyrok WSA zgodny ze stanowiskiem Rzecznika ...

Koniec z fajerwerkami

Lewica chce dać gminom narzędzia do ograniczenia stosowania petard i fajerwerków. Taki projekt złożyła już ...

Nie płacił czynszu- więzienie

Nie jest tajemnicą, że dotychczas najemca mógł w zasadzie nie płacić, a i tak niewiele ...

Ogródki działkowe zagrożone

We wrześniu weszła w życie znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak alarmuje Polski ...