Ukraina

Rusza Kawka Bis

Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi, znanego pod nazwą Kawka BIS.
Mieszkańcy będą mogli otrzymać do 12 tys. zł dofinansowania w przypadku zmiany sposobu ogrzewania na miejską sieć ciepłowniczą, gazowe lub elektryczne. Z tej listy wykreślono dotychczasowy zapis pozwalający na możliwość zmiany ogrzewania także na olejowe. W przypadku dotacji do 15 tys. zł – na pompę ciepła – doprecyzowano typy dotowanych pomp jako gruntową lub powietrze-woda. Zwiększono kwotę dofinansowania na źródła wykorzystujące OZE do 20 tys. zł w przypadku zakupu pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną lub ogrzewania elektrycznego wraz z instalacją fotowoltaiczną.

Doprecyzowano także podstawę ubiegania się o finansowanie. Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości, która ma uregulowany stan prawny oraz w pełni sprawne źródło na paliwa stałe. Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym od 2 stycznia do 31 lipca w jednym roku budżetowym, a nie tak, jak do tej pory, od dnia wejścia uchwały w życie do 31 marca. Zmieni się również okres rozliczenia dotacji – ze sztywno wskazanego w regulaminie na termin określony w umowie dotacyjnej. Urzędnicy ponownie uprościli i skrócili formularz wniosku, zmniejszyli liczbę wymaganych załączników do wniosku oraz czytelniej, w formie tabeli, rozpisali załączniki wymagane do rozliczenia inwestycji. 5-stronicowy wniosek zastąpią 3 kartki, 4-stronicowy formularz rozliczeniowy – 2 strony. To nie koniec zmian w upraszczaniu procedur. Zrezygnowano z obligatoryjnej fizycznej kontroli przedwykonawczej urzędników na etapie rozpatrywania wniosków na rzecz zdjęć aktualnego źródła ogrzewania. Obligatoryjna nie będzie już także wizyta kontrolna po inwestycji na potrzeby rozliczenia – standardowe rozliczenie odbędzie się za pomocą dokumentacji fotograficznej.

x

Zobasz także

Tanio już było

Warszawa (+1901 zł), Białystok (+1895 zł) i Szczecin (+1647 zł) zanotowały największe wzrosty rok do ...

Zapaść na rynku najmu

Mieszkania na wynajem znikają na pniu. Każdą ofertą zainteresowanych jest kilkunastu potencjalnych najemców – mówi ...

NIK miażdży Mieszkania+

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) oceniła, że działania podejmowane przez kolejnych ministrów w ramach programu Mieszkanie+ ...

Ukraińcy już nie budują

Wojna w Ukrainie ma wpływ na polski rynek nieruchomości, co widzimy właściwie od pierwszych dni ...

Kamienica wypięknieje

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych rozpoczął prace remontowe budynku przy ul. Królowej Jadwigi 52 i 54. ...