Ukraina

Solidarni z Ukrainą

Zaledwie 5 minut trwało dodatkowe, zorganizowane 28 stycznia, posiedzenie sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Radni już wcześniej zapoznali się bowiem z projektem uchwały dotyczącym przyjęcia „Stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy”, a podczas zdalnego połączenia wszyscy członkowie komisji jednomyślnie poparli ten dokument.

Czytamy w nim m.in.: „Sejmik Województwa Wielkopolskiego z niepokojem śledzi wzrastającą presję Federacji Rosyjskiej wywieraną na państwo ukraińskie. Nasze największe obawy budzi gromadzenie ponad 100-tysięcznej armii i znacznej ilości sprzętu wojskowego na granicy z Ukrainą. Otwarcie wyrażane żądania Federacji Rosyjskiej rozciągnięcia swojej strefy wpływów na cała Ukrainę, niezależnie od woli i nastawienia samych obywateli państwa ukraińskiego budzi nasz stanowczy sprzeciw”. Podkreślono, że Ukraińcy, jak każdy członek wspólnoty Narodów Zjednoczonych, mają prawo do samostanowienia, wyboru swojej drogi rozwoju i swoich sojuszy.

Po zaakceptowaniu stanowiska przez sejmik, zostanie ono wysłane do adresatów: ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Obwodu Charkowskiego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

x

Zobasz także

O Ławicy i MTP

Sejmikowa Komisja Rewizyjna Samorządu Wielkopolskiego , podobnie jak kilka innych w lipcu, rozpatrywała informację o ...

Bohaterowie Czerwca 56

Zaciszny i piękny skwerek przy ul. Grobla, w pobliżu gazowni, upamiętnia Jana Suwarta, uczestnika Poznańskiego ...

Kiedy będzie zamiana

Radna Klaudia Strzelecka zwróciła się z zapytaniem na jakim etapie jest procedura zmierzająca do zamienienia ...

Otworzyliśmy serca

Sejmikowa Komisja Budżetowa, która obradowała w trybie zdalnym 28 marca, pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę zarządu województwa ...

Wielkopolska dla Ukrainy

List Marszałka do Wielkopolan. Wyrażam pełną solidarność ze społeczeństwem i władzami Ukrainy. Wyrażam pełną solidarność ...