Ukraina

Srebrna Pieczęć Poznania

Profesor Jakub Rybka, zastępca dyrektora Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza otrzymał Srebrną Pieczęć Miasta Poznania. Wyróżnienie wręczył mu Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta. 

Srebrna Pieczęć przyznawana jest osobom lub instytucjom stanowiącym wzór tradycyjnych, poznańskich cnót, które w sposób wyjątkowy zaistniały w świadomości mieszkańców stolicy Wielkopolski.

– Z ogromną przyjemnością przekazuję na Pana ręce Srebrną Pieczęć Miasta Poznania jako wyraz uznania i szacunku dla Pańskiej pracy, działalności i zasług o ogromnym, społecznym znaczeniu – mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Prof. UAM dr hab. Jakub Rybka uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych (dyscyplina biologia), na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie sprawuje stanowisko zastępcy dyrektora Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, będąc jednocześnie profesorem uczelni. Wcześniej pracował również na Uniwersytecie Wiedeńskim.

– Jako Prezydent Miasta Poznania pragnę uhonorować Pańską umiejętność adekwatnego i niezwłocznego odpowiadania, z wykorzystaniem wiedzy naukowej, na potrzeby społeczne – podkreśla Jacek Jaśkowiak. – Pana działalność przyczynia się do wykorzystywania naukowej wiedzy w korzystny dla społeczeństwa sposób, sprawiając że kwestie dotąd niezbadane stają się nam bliższe, a los wielu potrzebujących się poprawia. Pański talent, praca i kreatywność w pokonywaniu barier technologicznych niewątpliwie służą dobru wspólnemu – dodaje.

Prof. Rybka jest autorem 30 prac pełnotekstowych w czasopismach z listy Journal Citation Reports. Wielokrotnie uczestniczył w konferencjach naukowych z obszaru biotechnologii, a także je organizował. W swojej pracy naukowej wspierał i promował doktorów i kadrę naukową. W trakcie pandemii wraz ze swym zespołem badawczym stworzył test immunologiczny, pomagający określić, kto z nas nabył odporność na SARS-CoV2.

– Serdecznie dziękuję za Srebrną Pieczęć. Niezwykle cieszę się z tej nagrody, ponieważ jest to, jak pan prezydent powiedział, odzwierciedlenie tradycyjnych cnót poznańskich – mówił prof. Jakub Rybka. – A to w Poznaniu właśnie, 39 lat temu, przyszedłem na świat i jestem z tego powodu bardzo dumny. Dostrzegam to wyróżnienie jako docenienie tego, co robimy razem ze swoim zespołem, za co serdecznie dziękuję.

W 2022 roku profesor otrzymał także specjalne podziękowanie Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka za aktywną walkę z pandemią COVID-19.

x

Zobasz także

R. Sławski upamiętniony

Tablica upamiętniająca Rogera Sławskiego, poznaniaka, naczelnego architekta Powszechnej Wystawy Krajowej została odsłonięta na ścianie kamienicy, ...

Remont pętli na Junikowie

W sobotę 23 marca, rozpoczną się prace związane z remontem zadaszenia nad peronami tramwajowymi i ...

Tramwajem na Poznań Wschód

Radny Andrzej Rataj wystosował interpelację w sprawie planowanej trasy tramwajowej z pętli Zawady do stacji ...

Prozerpina bez gwiazd

Radny Mateusz Rozmiarek -donosi biuletyn.poznan.pl złożył interpelację w sprawie usunięcia gwiazd z podłoża fontanny Prozerpiny ...

Synagoga to zabytek

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków ...