Ukraina

Szkoła Prawa Ukraińskiego

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie organizuje Szkołę Prawa Ukraińskiego. Do udziału w Szkole zaproszeni są adwokaci, radcowie prawni, notariusze i wszyscy, których interesuje prawo Ukrainy.

Wykładowcy to przedstawiciele uczelni Ukraińskich: Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie, Wschodnioeuropejski Uniwersytet im. Lesi Ukrainki w Łucku, a także m.in. sędziowie Sądu Najwyższego Ukrainy.

Program kursu prawa ukraińskiego przewiduje 10 przedmiotów, kurs trwa dwa semestry, 130 godzin lekcyjnych zajęć w formie hybrydowej (zdalne/stacjonarne).

 Uczestnicy mają do wyboru zajęcia prowadzone w całości w języku polskim albo w całości w języku ukraińskim.

Absolwenci otrzymują dyplom Uczelni Łazarskiego oraz ukraińskie świadectwo podwyższenia kwalifikacji.

Szkoła została stworzona, aby dać uczestnikom możliwość poznania przepisów prawnych obowiązujących w Ukrainie.

Zapisy trwają do 30 września br. 

Link do szczegółowego opisu oraz warunków rekrutacji: https://www.lazarski.pl/pl/oferta-edukacyjna/szkoly-praw-obcych/szkola-prawa-ukrainskiego/

Naczelna Rada Adwokacka podpisała 13 czerwca br. umowę o współpracy przy tworzeniu Szkoły Prawa Ukraińskiego w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Z poważaniem,

Biuro prasowe Naczelnej Rady Adwokackiej

x

Zobasz także

Koszt przyłącza do kanalizy

Problem kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Kolejne pismo RPO do MI Właściciele nieruchomości nadal ...

Dodatek a „samowolka”

Legalność zamieszkiwania – bez wpływu na przyznanie dodatku węglowego. Wyrok WSA zgodny ze stanowiskiem Rzecznika ...

Koniec z fajerwerkami

Lewica chce dać gminom narzędzia do ograniczenia stosowania petard i fajerwerków. Taki projekt złożyła już ...

Nie płacił czynszu- więzienie

Nie jest tajemnicą, że dotychczas najemca mógł w zasadzie nie płacić, a i tak niewiele ...

Ogródki działkowe zagrożone

We wrześniu weszła w życie znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak alarmuje Polski ...