Fotografia wnętrz

TBS-y także dla seniorów

Poznańskie radne Halina Owsianna i Lidia Dudziak zwróciły się w interpelacji o rozważenie możliwości ponownego uruchomienia naboru dla seniorów oczekujących na mieszkanie w TBS.

Radne podkreślają, że w ostatnim czasie bardzo często zwracają się d nich tej sprawie seniorzy. Coraz więcej osób w tej grupie wiekowej potrzebuje pomocy w sprawach mieszkaniowych. W odpowiedzi wiceprezydent Bartosz Guss przypomina, że ostatni nabór do programu „Senior” został przeprowadzony w okresie od 20.03.2019 r. do 03.04.2019 r. Na liście osób uprawnionych na wskazanie lokalu obecnie oczekuje jeszcze 55 osób z powyższego naboru, w tym: 36 jednoosobowych gospodarstw domowych, 18 dwuosobowych gospodarstw domowych i 1 trzyosobowe gospodarstwo domowe. Do dyspozycji Miasta Poznania w zasobie Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego pozostaje 197 lokali i aktualnie wszystkie lokale są zasiedlone, a ich odzysk odbywa się w wyniku tzw. naturalnego ruchu ludności. W skali roku zwalnia się średnio 14 lokali w zasobie PTBS z partycypacją Miasta Poznania.

Zdaniem wiceprezydenta przeprowadzenie nowego naboru wniosków w najbliższym czasie nie jest zasadne, ponieważ na liście znajduje się jeszcze duża liczba osób, których uprawnienie nie zostało zrealizowane. Jednocześnie z uwagi na panującą pandemię istnieje ryzyko pojawienia się trudności dla seniorów w dostarczeniu niezbędnych dokumentów do Biura Spraw Lokalowych oraz dla pracowników Biura – w przeprowadzeniu naboru w warunkach pracy zdalnej.

Bartosz Guss zwraca jednocześnie uwagę, że osoby starsze nie są pozbawione możliwości uzyskania pomocy mieszkaniowej – mogą one starać się o najem lokalu komunalnego z zasobu Miasta Poznania. W tym przypadku osoby w wieku senioralnym (70 lat i więcej) są traktowane preferencyjnie podczas rozpatrywania wniosków i tworzenia rocznych list osób uprawnionych do najmu lokalu z zasobu Miasta. Biuro Spraw Lokalowych na bieżąco monitoruje stan realizacji listy senioralnej oraz tempo zasiedlania zwalnianych lokali TBS przekazanych do dyspozycji Miasta Poznania. Biuro planuje powrócić do rozważenia uruchomienia nowego naboru wniosków do programu „Senior” w 2022 roku.
Źródło:biuletyn.poznan.pl

x

Zobasz także

Więcej mieszkań socjalnych

Wielu mieszkańców wciąż musi przez długi czas oczekiwać na przyznanie lokali socjalnych, których w zasobach ...

Lokale dla gminy za grunt

Sejm uchwalił ostatnio tzw. ustawę „lokal za grunt”, której celem jest szersze wykorzystanie gruntów pod ...

Społeczny pakiet przyjęty

Sejm niemal jednogłośnie uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego, która zawiera m.in. zwiększenie dostępności mieszkań na ...

Bez nadzoru i pozwoleń

Na podstawie tzw. przepisów antycovidowych od marca do września deweloperzy mogli realizować inwestycje m.in. bez ...

Budują więcej niż rok temu

Na koniec sierpnia 2020 r. w budowie było o 0,9 proc. mieszkań więcej niż przed ...