Ukraina

To jednak zła ustawa

Przepisy ustawy deweloperskiej są potrzebne, ale wciąż mamy problemy z ich interpretacją – przyznaje Jacek Bielecki, dyrektor Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Wątpliwości co do ich stosowania mają również notariusze, w tym poznański notariusz Zbigniew Tomaszkiewicz. – My się przygotowaliśmy do wejścia w życie tej ustawy, chociaż ona w wielu punktach jest niejasna i ciągle mamy problemy z interpretacją. Myślę, że i tak deweloperzy najlepiej sobie z tymi problemami poradzili – uważa Jacek Bielecki z biura Polskiego Związku Firm Deweloperskich. – W przeciwieństwie na przykład do notariuszy, którzy mają szereg problemów interpretacyjnych. Niejednoznaczność niektórych zapisów tej ustawy prowadzi często do sytuacji, że są one różnie interpretowane przez notariuszy, a Polska Izba Notarialna wydaje swoim członkom sprzeczne zalecenia, jak stosować poszczególne przepisy.

O wypowiedź na temat ustawy deweloperskiej poprosiliśmy poznańskiego notariusza Zbigniewa Tomaszkiewicza:

Nowa ustawa nastręcza niemałych trudności interpretacyjnych. Wynikają one z jednej strony z nieostrości zawartych w niej sformułowań, z drugiej zaś z dużego stopnia ich szczegółowości. O ile w przypadku prawidłowo zredagowanych aktów prawnych stosujący przepisy (w tym notariusze), by je zinterpretować opierają się na wykładni językowej (analizują językowe znaczenie wyrażeń), o tyle w przypadku tak, a nie inaczej sformułowanej ustawy konieczne jest odwoływanie się do dającej mniej pewne rezultaty i bardziej czasochłonnej wykładni celowościowej (tj. ustalania znaczenia wyrażeń przez pryzmat celu, jaki chciał osiągnąć ustawodawca). Szczególnie krytycznie należy ocenić też pojawiające się głosy o tym, że rozstrzygnięcie problemów interpretacyjnych mają przynieść dopiero orzeczenia sądów. Pewność obrotu prawnego i ochrona interesów stron wymagają przecież tego, by na etapie zawierania umowy miały one przekonanie co do skutków prawnych dokonywanych czynności. Tego komfortu ustawodawca, pomimo zapewne słusznych intencji, nie zapewnił.

x

Zobasz także

Wygrali miliony od dewelopera

Klienci Leoparda po trwającej latami batalii sądowej wygrali proces o pieniądze, które musieli dopłacić, by ...

Zamek w Stobnicy znów w sądzie

Decyzja sądu w Obornikach o umorzeniu postępowania karnego wobec trzech oskarżonych w związku z budową ...

Ławka samowolą budowlaną

Wydawałoby się, że temat tak zwanej ławki patriotycznej jest sprawą błahą w skali działalności bieżącej ...

Krytyka Prawa budowlanego

Krytyczna opinia NRA do projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane   Naczelna Rada Adwokacka krytycznie zaopiniowała ...

Ważą się losy Stobnicy

17 listopada Sąd Okręgowy w Poznaniu ma rozpoznać zażalenie prokuratury na postanowienie sądu w Obornikach, który podjął decyzję o umorzeniu postępowania ...