Ukraina

Udział Deweloperski

Celem Dewelopera jest tworzenie projektów inwestycyjnych na transparentnych zasadach, kierując się bezpieczeństwem partnerstwa, równego dostępu do wiedzy, akceptując rynek i konkurencję, wykorzystując doświadczenie w celu dzielenia się zyskiem z co-Inwestorami. 

URBANO jest firmą deweloperską otwartą na kreatywne myślenie, nowe rozwiązania, potrzeby i oczekiwania Klientów. Firma posiada blisko 20 lat doświadczenia w akwizycji terenów, finansowaniu inwestycji oraz w badaniach i analizach rynku nieruchomości. URBANO w projektach deweloperskich używa Private Equity realizując zadania w spółkach celowych lub kierując się własnym know-how i prowadząc inwestycję na zasadzie –  „sprzedaż gruntu przez projekt deweloperski”. Firma Partnerom, co-Inwestorom, wspólnikom umożliwia inwestowanie w nieruchomości oraz udział w zyskach projektów budowlanych. Inwestycje w przedsięwzięcia deweloperskie dają Inwestorom okazję do szybkich, bezpiecznych i lukratywnych dochodów. Partner, co-Inwestor (wspólnik firmy) stając się udziałowcem deweloperskiej spółki celowej (SPV)  – powołanej do budowy danego zadania inwestycyjnego staje się ważnym ogniwem życia projektu inwestycyjnego.

Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie możliwości zainwestowania w projekty deweloperskie URBANO.

Projekt deweloperski – Real Estate Development Project (z języka angielskiego) jest najbardziej złożoną formą inwestowania w nieruchomości. Działalność deweloperska wymusza na jej kierownictwie lokowanie w projekcie deweloperskim całej zdobytej wiedzy i własnego doświadczenia alokując te zasoby w obszar decyzji i podejmowanych działań składających się na skomplikowany proces biznesowy (projektowo-budowlany). Całokształt działań i przebieg podejmowanych czynności można podzielić na 3 etapy (1. Etap Przedprojektowy, 2. Etap Realizacji, 3. Etap Eksploatacji). [Real estate development is the most complex form of investing in real estate. The main task of the developer is to comprehensively prepare the investment in terms of formal, technical and financial aspects in order to implement the project and then locate it on the market. Using our knowledge and experience, we present an offer of co-investment in the entire course of the development process, from the purchase of the property to the commissioning of the facility. The activities undertaken in the development process are divided into three stages: the pre-design stage, the construction stage, and the operation stage].

Firma URBANO ogłosiła, że kolejny projekt deweloperski zostanie zrealizowany przez prywatną Cooperative (Spółdzielnię Mieszkaniową), która w procesie inwestycyjnym (42 miesiące) odda do użytku 56-64 lokale.

Założycielami COOPERATIVY są firmy budowlane i właściciel marki Willa URBANO. Celem Cooperativy jest zrealizowanie zamierzenia inwestycyjnego oraz zagwarantowanie nowym członkom spółdzielni niższej od rynkowej (około 25%), ceny nieruchomości oraz umożliwienie pobierania comiesiecznego czynszu najmu z posiadanego lokalu ze zwrotm z inwestycji na poziomie 7.7 % rocznie (13 lat) przy przepływie finansowym wynoszącym netto 22.680 zł rocznie (1.890 zł miesiecznie o wartości inwestycji neto 295.000 zł).  Zakup loklau na wynajem z gwrancją stałego comiesiecznego przychodu jest bardzo opłacalny i bezpieczny. W przypadku lokowania środków w proces inwestycyujny w ramach spółdzielni mieszkaniowej, pieniadze inwestujemy systematycznie, przez cały okres inwestycji, bez ryzyka. Stabliny wzrost cen nieruchomości oraz dyskonowanie ceny w ramach zakupu od spółdzielni pozwoli jej członkom na realny zysk z inwestycji. Oczywiscie inwestycja w nieruchomość jest bardziej rentowna aniżeli inwestowanie kapitału w lokaty bankowe, a sama forma zabezpieczenia kapitału w formie mieszkania jest wygodna. Mieszkanie w każdej chcwili możemy sprzedać, a sprzedaż mieszkania z umową najmu, to już nie sprzedaż mieszkania, a sprzedaż inwestycji.  Do tego wszystkiego dochodzi właśnie pasywny przychód z najmu, który jest elementem Cooperativy Urbano omawianej w niniejszym artykule. Samo mieszkanie jest też wygodną formą zabezpieczenia kredytu w przyszłości, więc jeśli inwestujemy gotówkę, to po wybudowaniu nieruchomości możemy uzyskać zwot nakładów poprzez kredyt hipoteczny. Renowność wynajmu jest w przypadku współpracy z Urbano bardzo korzystnym rozwiązaniem, gdyż umowa operatorska stanowi, że wszystkie koszty poza podatkiem od nieruchomości ponosi najemca. Zakup i amortyzacja wyposażenia jest opcją dodatkową.    

Więcej na temat działalności Spółdzielni, czas jej trwania, wpisowego, udziałów i wkładów budowlanych dotyczących planowanej inwestycji Willa URBANO NATURESERVE w Bytyniu na stronie inwestycji:

w.w.w. N A T U R E S E R V E . p l

Wizualizacja: Igor Poddubniak