Ukraina

Warciana kładka w Owińskach

W piątek, 15 października w Urzędzie Gminy Czerwonak podpisano umowę dotyczącą budowy kładki pieszo-rowerowej przez Wartę. To inwestycja ważna dla mieszkańców i mieszkanek Poznania i metropolii.
Podpisy pod dokumentem złożyli: Marcin Wojtkowiak, wójt Czerwonaka oraz Zbigniew Jaworski, prezes Zarządu Spółki MOST, w obecności: Mariusza Wiśniewskiego, zastępcy prezydenta Poznania, Piotra Zalewskiego – członka Zarządu Powiatu Poznańskiego oraz Grzegorza Wojtery, wójta Suchego Lasu.

Podczas spotkania Marcin Wojtkowiak, wójt Czerwonaka szczególnie podziękował władzom Poznania, zaznaczając, że bez ich zaangażowania to przedsięwzięcie nie miałoby szans na realizację. Podkreślił, że kładka będzie mieć charakter nie tylko metropolitalny, ale przede wszystkim regionalny i dodał, że cieszy się, że taka inwestycja powstanie w Owińskach – miejscowości, która jest perłą kulturową, historyczną i przyrodniczą gminy Czerwonak.

Mariusz Wiśniewski pogratulował determinacji i konsekwentnego dążenia do realizacji przedsięwzięcia, zaznaczając, że jest ono ważne dla mieszkańców Poznania, szczególnie jego północnej części: Umultowa i Radojewa.

Wartość inwestycji wynosi 22,960 mln złotych. Zadanie jest realizowane przez Gminę Czerwonak w partnerstwie z Miastem Poznań, które przeznaczy na inwestycję 5 mln złotych z budżetu oraz 6 mln pochodzących z dodatkowego wsparcia zewnętrznego.

Na realizację projektu pozyskano ponad 4,3 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Ponadto inwestycję dofinansował Powiat Poznański (2 mln zł) oraz Gmina Suchy Las (1 mln zł). Pozostałą część kwoty przekaże Gmina Czerwonak.

Przy planowanej kładce po stronie Owińsk powstała w tym roku przystań kajakowa, na którą z budżetu Czerwonaka wydano 460 tys. zł. Wykonano drogi dojazdowe do pomostu, zamontowano oświetlenie parkowe typu LED – 9 latarni oraz monitoring wizyjny – 8 kamer. Umocniono brzeg rzeki materacem faszynowym. W sezonie od kwietnia do października przystań będzie wyposażona w pływający pomost z impregnowanych desek, dostosowany do cumowania małych jednostek pływających. Na brzegu wykonano ślizg ułatwiający wyciąganie kajaków z rzeki. Zamontowano również dwa wandaloodporne stoły i cztery ławki oraz stojak i stację naprawczą dla rowerów.

Rozpoczynająca się właśnie budowa kładki pieszo-rowerowej w Owińskach jest inwestycją oczekiwaną zarówno przez mieszkańców Gminy Czerwonak, jak i Poznania oraz Suchego Lasu. Stanowi także element rozwoju Wartostrady w kierunku północnym i przyczyni się do dalszego rozwoju układu komunikacji pieszo-rowerowego Miasta Poznania, Gminy Czerwonak i Suchego Lasu.

x

Zobasz także

Jesteśmy wśród liderów

Powiat poznański po raz kolejny znalazł się w gronie samorządowych liderów w naszym kraju. W ...

Dopiewo WzMOCniło otoczenie

Gmina Dopiewo została laureatem III edycji programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne! ...

Dotacje na wymianę kotłów

Powiat poznański w 2022 roku kolejny raz zamierza dofinansować likwidację kotłów na paliwo stałe oraz ...

Gramy z Wielką Orkiestrą!

30 stycznia w całym kraju zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas 30 finału tego jedynego ...

Czy nie ucieka Twoje ciepło

Gmina Tarnowo Podgórne informuje, że została zawarta umowa na program badania kamerą termowizyjną budynków mieszkalnych ...