Ukraina

Węzeł Grunwaldzka

W rejonie ul. Grunwaldzkiej powstają wiadukty kolejowe – w środę, 26 października, pierwszy z nich przeszedł próby obciążeniowe. Będzie częścią bezkolizyjnego przejazdu pod torami na granicy Poznania i Plewisk, który budowany jest wraz z węzłem przesiadkowym łączącym różne środki transportu.
– Budowa wiaduktu została podzielona na etapy, by nie było konieczności całkowitego zamknięcia trasy kolejowej. W pierwszej kolejności powstaje część wiaduktu po stronie Poznania i to właśnie ona przeszła testy obciążeniowe. Takie próby pozwalają określić m.in. sztywność konstrukcji oraz ocenić stabilność posadowienia podpór. Na wiadukcie stanęła lokomotywa i specjaliści mogli sprawdzić, jak zachowuje się konstrukcja przy takim obciążeniu. W kolejnych krokach ruch kolejowy zostanie przełożony na nowe tory i obiekt, co pozwoli na rozpoczęcie budowy drugiego wiaduktu po stronie Plewisk – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.
Pierwszy wiadukt kolejowy powstał w ramach toru nr 1 na szlaku Poznań Górczyn – Palędzie. Jest on dwuprzęsłowy, a konstrukcję każdego przęsła stanowi masywna płyta z dźwigarów stalowych. Wiadukt liczy ponad 33 metry długości, szerokość całkowita przęsła to blisko 6 metrów, a wysokość – prawie 2 metry. Próby obciążeniowe przeprowadzono z udziałem lokomotywy spalinowej. Podczas prób stawała ona na każdym z dwóch przęseł. W ostatnim tygodniu rozpoczęły się także prace związane z siecią trakcyjną. Dzięki budowie przejazdu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Grunwaldzkiej, piesi, rowerzyści i kierowcy nie będą już musieli czekać przed opuszczonym szlabanem.
Poza budową wiaduktu z torowiskiem kolejowym, w ostatnim czasie wykonawca inwestycja zajmował się m.in. kładką pieszo-rowerową nad ul. Grunwaldzką. Konstrukcję tej przeprawy można już łatwo rozpoznać, w ostatnim tygodniu prowadzone były prace związane ze zbrojeniem, szalowaniem i betonowaniem poszczególnych elementów, zamontowane zostały też urządzenia dylatacyjne i kolektory odwodnienia. Zmienia się także układ drogowy w rejonie powstającego węzła. Na ul. Szałwiowej rozpoczęły się roboty brukarskie i pojawiły się pierwsze docelowe krawężniki. Zakończono głębienie i betonowanie ścian szczelinowych po stronie Poznania, wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, które to są elementem przejazdu pod torami kolejowymi. Równolegle toczą się prace polegające na przebudowie sieci uzbrojenia podziemnego, takie jak układanie linii kablowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazociągu czy światłowodu.
Powstający węzeł Grunwaldzka połączy różne środki transportu: pociągi, autobusy, rowery i samochody. Przy stacji kolejowej Poznań Junikowo powstanie węzeł przesiadkowy. Pętla autobusowa w rejonie peronu PKP umożliwi szybką przesiadkę pomiędzy pociągami i autobusami „drzwi w drzwi”. Uzupełnieniem będą parkingi typu „parkuj i jedź” dla samochodów i rowerów. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2023 r.

x

Zobasz także

Budują rondo w Biedrusku

Od 20 lutego br. będą trwały prace przy wycince drzew na ul. Poznańskiej w Biedrusku ...

Czerwonak czci Powstańców

Uroczystości upamiętniające Powstańców Wielkopolskich w Gminy Czerwonak godz. 11:00 Powstańcza gra terenowa Zbiórka: Czerwonak, parking ...

Co dalej z Puszczykowem

Burmistrz Miasta Puszczykowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego w Puszczykowie dla ...

Badania GUS w Stęszewie

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w I kwartale 2024r. na terenie gminy Stęszew realizowane będzie Badanie aktywności ...

Sesja Rady w Swarzędzu

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu zaprasza na LXXXII Sesję Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbędzie ...