Ukraina

Wielki park na Górczynie

Projekt planu zagospodarowania obszaru, pomiędzy ulicami Dmowskiego a Górecką przewiduje, utworzenie parku. Obszar zieleni miałby rozciągać się wzdłuż dawnej linii kolejowej.

NOWY PARK

Miejski urząd opublikował do wglądu projekt planu zagospodarowania Górczyna. W planach jest, między innymi, utworzenie parku linearnego. Tego typu rozwiązania mają wykorzystywać niewykorzystywane tereny pozostałe, na przykład, po liniach kolejowych. W przypadku Poznania chodzi o, tak zwane, tory „kolei berlińskiej”.

Park zaczynałby się w miejscu dzisiejszego skrzyżowania ulic Dmowskiego i Drużynowej, a kończył przy ulicy Krauthofera. Obszar, który miałby zostać objęty parkiem to łącznie 11 hektarów. Pośrodku zaplanowano budowę trasy pieszo-rowerowej.

KONSULTACJE

Dodatkowo projekt przewiduje możliwość powstania na tym terenie obiektów sportowych, rekreacyjnych czy gastronomicznych. Koszt wykupu terenów pod utworzenie parku szacowany jest na 21 milionów złotych. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do projektu zagospodarowania tego obszaru. Termin składania wniosków mija 17 lutego. Po tym czasie projekt z poprawkami trafi pod obrady radnych.

x

Zobasz także

Salon W. Kruka na sprzedaż

Przez 25 lat mieścił się tu słynny salon jubilerski Wojciecha Kruka, dziś obiekt stoi pusty. ...

Reklamowy ład przestrzenny

– Niezbędne jest stworzenie jasnych procedur, jak również należy określić zakres zaangażowania urzędników w interwencje ...

Nowe Stare Miasto

Urząd miejski opublikował projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla Starego Miasta. Wśród zmian jest między innymi ...

Orszak Trzech Króli

Rozpoczął się o godzinie 12:30 na placu przed kościołem NSPJ i św. Floriana na Jeżycach. ...

Wielki Brat czuwa

W 2022 roku przeprowadzono blisko 8700 skutecznych interwencji i zatrzymano 139 sprawców przestępstw. Wszystko dzięki ...