Ukraina

Wielkopolski Klub Kapitału

Obchody 29. rocznicy powołania Wielkopolskiego Klubu Kapitału były okazją do wręczenia odznak przedsiębiorcom zasłużonym dla regionu. Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” wręczył także Marszałek Marek Woźniak.

Spotkanie wielkopolskiego środowiska biznesowego odbyło się w Hotelu Mercure Poznań Centrum w czwartek 2 czerwca. Okolicznościowe przemówienie Pawła Bugajnego, Prezydenta WKK rozpoczęło uroczystości. Kolejnym ich punktem było wręczenie nagród i odznak przedsiębiorcom, mającym znaczący wkład w rozwój wielkopolskiej gospodarki. Wśród nich znalazł się Dariusz Stasik – Prezes Zarządu Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Przemysłowej (WPIP), który z rąk Marszałka Marka Woźniaka otrzymał Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

– Z przyjemnością czytałem kilkustronicowe uzasadnienie, które obejmuje sylwetkę biznesową Dariusza Stasika, czyli dorobek osobisty w kierowaniu firmą – w propagowaniu innowacyjnych technologii w budownictwie, zrównoważonego budownictwa z silnymi elementami ekologii, czyli tego, co jest dzisiaj najbardziej w cenie – niskiej emisji CO2, ograniczania wydatków energetycznych, zapewnienia komfortu i czystości powietrza w tych przestrzeniach – powiedział Marszałek Woźniak. – Nasz laureat jest też autorem pierwszego zakładu zeroenergetycznego koło Swarzędza, a zrównoważone budownictwo propaguje niemalże na całym świecie, biorąc udział w różnych konferencjach i zasiadając w różnych ważnych gremiach.
Marszałek podkreślił także nowatorstwo i osiągnięcia Dariusza Stasika jako pracodawcy oraz działalność charytatywną.
– Kapituła, której jestem przewodniczącym, nie miała żadnych wątpliwości, że to odznaczenie należy się panu Stasikowi, bo takich właśnie ludzi chcemy w Wielkopolsce mieć jak najwięcej i takich chcemy, choć symbolicznie, nagradzać – podsumował Marek Woźniak.

Swoje wyróżnienia wręczył też Grzegorz Ganowicz – Przewodniczący Rady Miasta Poznania. Otrzymała je Małgorzata Puchyła – Prezes Zarządu UWI Inwestycje S.A. i dr. hab. Arkadiusz Kawa – Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny. Z kolei Jan Grabkowski – Starosta Poznański uhonorował zasłużonych dla rozwoju Powiatu Poznańskiego Tomasza Banaszyka – Prezesa MATBET oraz Romana Błaszaka – Prezesa Zarządu Fabryki Mebli Biurowych MARO.

Tradycyjnie już jubileuszowe spotkanie stanowiło okazję do przyznania dorocznych prestiżowych statuetek Wielkopolskich Filarów Biznesu, wręczanych od 1999 r. W ten sposób Wielkopolski Klub Kapitału nagradza najlepszych wielkopolskich przedsiębiorców, promując managerów, którzy odnoszą spektakularne sukcesy w zarządzaniu przedsiębiorstwami, przyczyniając się tym samym do rozwoju gospodarczego naszego regionu. Nagrody specjalne otrzymują też wybitne osobistości ze świata polityki, nauki i mediów, zasłużone dla rozwoju przedsiębiorczości w Wielkopolsce.

x

Zobasz także

Stopy a obsługa kredytu

Jak wyliczyli ekonomiści BNP Paribas, każda podwyżka stóp procentowych przez NBP o 1 pkt proc. ...

Budżet za dwa miesiące

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – luty 2022 r. w stosunku do ustawy budżetowej ...

60 mln logowań

E-Urząd Skarbowy (e-US) to nowoczesny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy – klient, dostępny na ...

Granica na 10-złotówce

27 stycznia 2022 roku Narodowy Bank Polski wyemitował srebrną monetę kolekcjonerską „Ochrona polskiej granicy wschodniej” ...

Zagrożony kredyt złotówkowy

O tym, że osoby, które zaciągnęły kredyty denominowane we franku, coraz częściej decydują się na ...