Ukraina

Wsparcie dla energetyki

Wójtowie, burmistrzowie i starostowie z różnych części Wielkopolski podpisali z Marszałkiem Markiem Woźniakiem umowy na blisko 29 mln złotych dofinansowania z pomocą funduszy unijnych inwestycji związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej. Mowa m.in. o szkołach, przedszkolach czy  świetlicach wiejskich. Dofinansowanie pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

– Wsparcie finansowe, przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pozwoli nam zrealizować inwestycje, które z jednej strony wpłyną na zmniejszenie kosztów użytkowania budynków, poszanowanie i oszczędność energii, a jednocześnie poprawią znacząco jakość edukacji prowadzonej w tych obiektach i ich walory estetyczne. Szkoły i przedszkola mieszczą się często w budynkach z lat 60/70 ubiegłego wieku i nie były dotychczas remontowane – podkreślali zgodnie samorządowcy.

 

– Odbyliśmy dzisiaj podróż po Wielkopolsce, która pokazuje, jak nasz region zmienia się dzięki inwestycjom zrealizowanym przy wsparciu unijnym z regionalnego programu operacyjnego będącego w naszej gestii. Każdy z tych dzisiaj przedstawionych projektów ma wartość społeczną. Zapewniam, że w nowej perspektywie finansowej UE będziemy nadal wspierać tego typu przedsięwzięcia, związane z Zieloną Energią. Choć nie ukrywam, że będzie to perspektywa trudniejsza i bardziej wymagająca dla beneficjentów, między innymi ze względu na wyższy wkład własny – powiedział Marszałek Marek Woźniak i przypomniał, że niedawno, bo pod koniec listopada tego roku, podpisaliśmy umowy na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej z jedenastoma lokalnymi samorządami na kwotę 45 mln złotych.

 

Dzięki unijnemu wsparciu Gmina Czempiń zrealizuje projekt „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie”, Miasto Poznań „Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania”, Miasto Leszno „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lesznie”, Gmina Rychtal „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Rychtalu”, Gmina Golina „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie”, Gmina Kościan „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Starym Luboszu”, Miasto i Gmina Kórnik „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Robakowie”, Gmina Zakrzewo „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zakrzewie”, Powiat Wolsztyński „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie”, Gmina Krzyż Wielkopolski „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Gminnego Przedszkola Publicznego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim”, Gmina Łęka Opatowska „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska”, Gmina Tarnówka „Termomodernizacja sali wiejskiej w Węgiercach”, Gmina Kleszczewo „Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie”. W sumie inwestycje opiewają na łączną kwotę prawie 41 mln zł. 

 

Pieniądze na realizację tych wszystkich inwestycji pochodzą z WRPO 2014+ z Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, w ramach którego Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał dotychczas projekty na łączną kwotę dofinansowania prawie 296 mln zł oraz z Działania 11.3 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU)” na łączną kwotę dofinansowania ponad 26 mln zł.

 

Instrument REACT-EU jest częścią NextGenerationEU, który zapewnia dodatkowe finansowanie programów polityki spójności w latach 2021 i 2022. To jeden z elementów tzw. Europejskiego Planu Odbudowy, czyli dodatkowego wsparcia na walkę z kryzysem w Europie oraz naprawę gospodarki dotkniętej skutkami COVID-19. Wielkopolska otrzymała na ten cel ponad 34 mln euro, które zostało rozdysponowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetową 11. „Instrument REACT-EU EFRR”). Środki zostały przeznaczone na szpitale, przedsiębiorców i wspomnianą termomodernizację.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl

x

Zobasz także

Co nowego na DW nr 178

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak dokonał wizytacji zakończonej niedawno przebudowy skrzyżowania w miejscowości Lipa w ...

Plan wydatków województwa

  Budżet Wielkopolski na 2023 rok przyjęty. Ponad 2,5 miliarda złotych na rozwój regionu Podczas ...

O cyfrowo-zielony region

Wielkopolska bardziej zielona, cyfrowa i bliżej obywatela. Czas na rozdanie nowych środków unijnych Marek Woźniak, ...

Nowy Tomyśl z dworcem

Obiekt powstał w nowym miejscu, bliżej przejścia podziemnego, którym można się dostać na perony. – ...

Szpital w Wągrowcu większy

Pacjenci i kadra medyczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu mogą cieszyć się z nowego obiektu ...