Ukraina

Wsparcie marszałka dla Gniezna

25 stycznia tego roku Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał z Tomaszem Budaszem, Prezydentem Miasta Gniezna i Marią Suplicką, Wójtem Gminy Gniezno umowy na dofinansowanie unijne dwóch projektów: „Kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Gnieźnie” oraz „Termomodernizacji budynku przedszkola w Pyszczynie i budynku Urzędu Gminy Gniezno”. W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miasta Gniezna udział wzięli radni Województwa Wielkopolskiego Marek Gola – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Marta Dzikowska i Patrycja Przybylska.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał blisko 5 mln zł dla Miasta Gniezna i ponad 600 tys. zł Gminie Gniezno z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

– Podpisujemy dzisiaj dwie umowy, ważne dla naszej wspólnej przyszłości. Są to umowy związane z termomodernizacją. Tego typu projekty mają podwójne znaczenie. Jedno, wynikające z faktu wzrostu kosztów eksploatacyjnych związanych z energią cieplną i elektryczną i drugie – dalekosiężne, czyli ochrona klimatu naszej Ziemi. Dzisiaj każdy krok w kierunku ograniczenia emisji dwutlenku węgla jest inwestycją w przyszłość. Staramy się wspierać takie działania  środkami unijnymi, które zostały nam przekazane do dyspozycji – mówił Marszałek Marek Woźniak.

– Musimy bardzo głośno i wyraźnie mówić, że budżet europejski, to bardzo realne pieniądze i dzięki nim realizujemy realne projekty. To nie są jakieś wymyślone wartości i nie są to pieniądze na kredyt. Choć często znaczenie tych środków z powodów politycznych jest kwestionowane, a członkostwo w Unii Europejskiej deprecjonowane. To dzięki tym środkom możemy się rozwijać w różnych dziedzinach – podkreślił Marszałek.

Przyznane przez Zarząd Województwa środki pozwolą nam zrealizować inwestycje, które znacząco wpłyną na zmniejszenie kosztów użytkowania budynków, oszczędność energii oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Przeprowadzimy kompleksowe termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, które poprawią także jakość edukacji prowadzonej w tych obiektach i ich walory estetyczne – mówili Prezydent Gniezna Tomasz Budasz i Wójt Gminy Gniezno Maria Suplicka.

 

Wsparcie finansowe na tego typu inwestycje uruchomione zostało między innymi w ramach instrumentu finansowego REACT EU, który zapewnia dodatkowe finansowanie programów polityki spójności w latach 2021 i 2022. To jeden z elementów tzw. Europejskiego Planu Odbudowy, czyli dodatkowego wsparcia na walkę z kryzysem w Europie oraz naprawę gospodarki dotkniętej skutkami COVID-19.

x

Zobasz także

Wojewoda anuluje uchwałę

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński unieważnił tzw. uchwałę krajobrazową Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia ...

Miliony z UE dla Szamotuł

We wtorek 24 stycznia Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego odwiedził Szamotuły.  Marszałek podpisał z Remigiuszem ...

Nagrody za wizje przestrzenne

Docenione zostały projekty z Wielenia, Poznania i Rokietnicy. Między innymi nagrodzona została ekspozycja reliktów na ...

Co nowego na DW nr 178

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak dokonał wizytacji zakończonej niedawno przebudowy skrzyżowania w miejscowości Lipa w ...

Plan wydatków województwa

  Budżet Wielkopolski na 2023 rok przyjęty. Ponad 2,5 miliarda złotych na rozwój regionu Podczas ...