Wynająć czy kupić?

Według raportu Amron niemal co dwudziesty dorosły mieszkaniec Polski mieszka w wynajmowanym po cenach rynkowych lokalu.

 

To bliska dwa razy więcej niż jeszcze 8 lat temu. Pod tym względem wciąż daleko nam jednak do europejskiej czołówki – w Szwajcarii połowa obywateli wynajmuje mieszkania po cenach rynkowych, a w Niemczech i Danii odsetek ten oscyluje w okolicach 40 procent.

Jak podaje Amron, zachowawczy stosunek do najmu w Polsce ma przede wszystkich uwarunkowania historycznosocjologiczne i nie jesteśmy tutaj wyjątkiem. W żadnym kraju byłego bloku wschodniego odsetek wynajmujących po cenach rynkowych nie przekracza 7 proc. (najwyższy jest na Łotwie – 6,9 proc. oraz na Słowacji – 6,8 proc.).

Polacy wolą mieszkania na własność

Posiadanie własnego mieszkania jawi się jako wyznacznik pewnego statusu społecznego. Silne przywiązanie do prawa własności jest również przejawem materializacji efektu dochodowego na polskim rynku nieruchomości. Otóż w dalszym ciągu nieruchomości utożsamiane są jako najbardziej bezpieczne aktywa, które w wymiarze partykularnym stanowią pewną, akumulowaną przez całe życie, lokatę kapitału.

W Polsce rynek kapitałowy nie jest tak rozwinięty jak w Europie zachodniej, co implikuje brak powszechnej alternatywy dla gromadzenia oszczędności i ich inwestowania. Innymi słowy posiadanie mieszkania z jednej strony postrzegane jest ciągle jak pewien przywilej i stanowi realizację fundamentalnych potrzeb, z drugiej zaś jest formą akumulacji bogactwa, która w dużej mierze jest wynikiem braku powszechnej możliwości inwestowania chociażby na rynku papierów wartościowych.

Mała mobilność Polaków

Kolejnym czynnikiem o charakterze popytowym, wpływającym na niechęć do wynajmowania mieszkania, jest niska mobilność zawodowa Polaków. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z dodatnim saldem migracji wewnętrznej z miasta do miasta po raz ostatni mieliśmy do czynienia w 2000 roku, tj. dokładnie po dekadzie przemian ustrojowych. Polacy nie migrują wewnętrznie, bo po pierwsze: jeżeli decydują się na wyjazd za pracą, to przede wszystkim zagranicę, a po drugie, sytuacja na rynku pracy tego nie wymaga. Miejsce wykonywania pracy determinowane jest przede wszystkim miejscem zamieszkania, a nie odwrotnie.

Wynajem zyskuje na popularności

Choć odsetek osób wynajmujących mieszkanie po cenach rynkowych w Polsce jest relatywnie niewielki, to od kilku lat obserwujemy w tym zakresie tendencję wzrostową. Ma to związek z postępującymi procesami demograficznymi (pokolenie wyżu demograficznego z pierwszej połowy lat 90. ubiegłego wieku coraz bardziej akcentuje potrzebę przestrzennej niezależności) i powolną zmianą stosunku do faktu wynajmowania mieszkania.
Źrodło:propertynews.pl

x

Zobasz także

29. mkw. dla Polaka

Na statystycznego Polaka przypada 29 mkw. przestrzeni mieszkalnej. Gorzej tylko w Rumunii Zespół analiz HRE ...

Płacimy mniej niż Europa

Raport: Mieszkania w Polsce znacznie tańsze niż w bogatych krajach UE Ceny mieszkań w 2020 ...

Ceny realne, czy z kapelusza

Ceny mieszkań w Polsce odkleiły się od rzeczywistości? A lepiej nie będzie. Ekspert ostrzega przed ...

Budują, aż miło

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku oddano do użytkowania 87,1 tysiąca mieszkań. Oznacza to ...

Pogoda dla budowlańców

W pierwszym kwartale 2021 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również ...