Ukraina

Z namiotem nad Wartę?

Radny Paweł Matuszak zapytał w interpelacji o możliwość stworzenia miejskiego pola namiotowego nad Wartą w pobliżu Katedry. Jego zdaniem mogłyby się tam zatrzymywać kampery, których popularność wzrosła w czasie pandemii.
Radny zauważa, że w czasie wakacji większość ludzi wyjeżdża na wypoczynek w różnej formie. Podczas pandemii popularne stały się wakacje w camperach – dużych samochodach turystycznych z częścią mieszkalną. Samochody tego typu mogą zatrzymać się wszędzie, ale najlepsze miejsca na biwak to pola namiotowe lub specjalne pola „camperowe” wyposażone w zasilanie elektryczne i ujęcie wody.

Zdaniem radnego takie miejsce mogłoby powstać nad Wartą w Poznaniu, przy ul. Panny Marii 22. Miejsce to znajduje się w centrum miasta i mogłoby przyciągnąć wielu turystów lubiących taki rodzaj wakacji. Obecnie ten teren jest niezagospodarowany, a przeznaczenie go na pole namiotowe byłoby dobrym wkładem w rozwój turystyki w mieście.

Odpowiedzi na interpelację udzielił wiceprezydent Bartosz Guss, który napisał m.in., że na terenie wskazanym przez radnego obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon Ostrowa Tumskiego” w Poznaniu – część katedralna. Przy ul. Panny Marii 2 przewidziano teren zieleni publicznej urządzonej, a w części obszar szczególnego zagrożenia powodzią. Ze względu na taką lokalizację, montaż np. otwartych przyłączy elektrycznych na polu namiotowym może być trudny do zrealizowania. Poza tym, jest to teren cenny przyrodniczo.

Wiceprezydent zauważył też, że wskazane przez radnego miejsce organizacji pola namiotowego nie należy do Miasta Poznania. Z kolei na części wskazanej pod parking (dla pola namiotowego), stanowiącej własność Miasta, zaplanowany jest w miejscowym planie zagospodarowania obiekt mostowy.

Bartosz Guss dodał, że wskazane przez radnego funkcje campingu miejskiego spełnia prowadzony przez POSiR camping przy ul. Krańcowej 98, położony niedaleko Ostrowa Tumskiego, bo nad Jeziorem Maltańskim.
Pole namiotowe, fot. CC/cgoodey/Flicr – grafika artykułu

Źródło:biuletyn.poznan.pl

x

Zobasz także

„Trzymaj ciepło”

Dobiegła końca XIV edycja akcji bezpłatnych badań kamerą termowizyjną „Trzymaj ciepło”. W ramach akcji przebadano ...

Magiczny region na filmie

Powiat poznański to miejsce z którego wszyscy  jesteśmy dumni. Dumni z rozwoju jego siedemnastu gmin, ...

Pamiętaj o śniegu i soplach

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub ...

Galeria Malta pustoszeje

Sklep TK Maxx znajdujący się w Galerii Malta, zostanie zamknięty. Z najnowszych informacji wynika, że ...

Salon W. Kruka na sprzedaż

Przez 25 lat mieścił się tu słynny salon jubilerski Wojciecha Kruka, dziś obiekt stoi pusty. ...