Ukraina

Zamówienia publiczne w Dz.U.

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst Prawa zamówień publicznych. 164-stronicowy dokument obejmuje zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu karnego oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

  • Ustawa reguluje zamówienia publiczne oraz konkursy.
  • Tekst ustawy uwzględnia nowe przepisy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i systemie gwarantowania depozytów oraz zmiany w Kodeksie karnym.
  • Przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień oraz konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 tysięcy złotych.
x

Zobasz także

Fikcyjny wyrok TK

  Wyrok TK ws. utraty członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych wciąż niewykonany. Interwencja Rzecznika Nadal nie ...

Zamek w Stobnicy legalny

Zapadła decyzja w sprawie Zamku w Stobnicy. W dniu 6 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy ...

Ułatwianie przekształceń

Pracujemy nad ustawą deregulującą prawo budowlane, która usprawni procesy inwestycyjne – poinformował wiceminister rozwoju Piotr ...

Zapomniany podatek deszczowy

Aby przeciwdziałać zmianom klimatu w miastach, niezbędne jest zwiększenie retencji wód. Nie da się jednak ...

Lokal zastępczy a remont

Gminy już nie muszą zapewniać lokali zamiennych lokatorom mieszkającym w budynkach wymagających rozbiórki lub remontu. ...