Fotografia wnętrz

Zapłonęły Znicze Pamięci

Przy pomniku Rozstrzelanych Synów Ziemi Śremskiej, na tamtejszym Rynku, Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Adamem Lewandowskim, Burmistrzem Śremu zapalił „Znicz Pamięci”.

Ostatnia niedziela października to tradycyjnie czas kolejnej odsłony akcji medialno-edukacyjnej „Zapal Znicz Pamięci”. Wydarzenie organizowane od 12 lat jest wspólnym przedsięwzięciem Oddziałowych Biur Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy oraz Radia Poznań i regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. Od początku akcji patronuje Marszałek Marek Woźniak, który podkreśla: „Starajmy się wyszukać w swoim najbliższym otoczeniu bohaterów tamtego czasu – osoby rozstrzelane w 1939 roku. Najważniejsze jest, by w tych ofiarach dostrzec drugiego człowieka, który ma imię i nazwisko, swoją historię. Miał swoją rodzinę, zginął, a konsekwencje jego śmierci przełożyły się potem na życie jego bliskich”. Marszałek co roku w miejscach pamięci oddaje hołd pomordowanym. Dotychczas były to m.in. Fort VII w Poznaniu, Gostyń, Książ Wielkopolski, Lasy Zakrzewskie, Śrem i Września.

W bieżącym roku tematem wiodącym były ofiary niemieckich zbrodni, które zginęły w egzekucjach organizowanych na terenie Wielkopolski, Pomorza, Kujaw, Górnego Śląska oraz w regionie łódzkim podczas Operacji Tannenberg. W Wielkopolsce przypomniane zostało utworzenie pierwszego obozu koncentracyjnego na ziemiach polskich – Fortu VII w Poznaniu. Fort stał się miejscem kaźni dla 20 tys. Wielkopolan.

W pielęgnowanie pamięci o ofiarach tego okresu wpisuje się wsparcie ze środków unijnych, udzielone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, dla projektu „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego – etap II”. Stosowną umowę podpisał 19 października Marszałek Marek Woźniak.

Projekt będący drugim etapem tego przedsięwzięcia zakłada przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych oraz zmianę sposobu użytkowania zabudowy zlokalizowanej wokół głównego wejścia do fortu pomiędzy bramą główną a mostem nad fosą, w skład których wchodzi przebudowa pomieszczeń koszar szyjowych po lewej i prawej stronie od wejścia głównego do fortu. Remont obejmuje także pomieszczenia w kaponierze oraz budynku blokhauzu. W ramach projektu przewidziane są również prace dotyczące infrastruktury elektrycznej (m.in. instalacja oświetlenia) oraz teletechnicznej (m.in. system sygnalizacji pożarowej, system telewizji dozorowej CCTV). Wszystkie prace zmierzają do odtworzenia wyglądu fortu z okresu około roku 1944.

Poziom dofinansowania projektu marszałkowskimi środkami unijnymi wynosi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych, tj. 3,1 mln zł. Natomiast pierwszy etap prac, na którego zrealizuję umowa została podpisana w grudniu 2017 roku, został wsparty ponad 11,3 mln zł z WRPO 2014+. Zostały przeprowadzone prace związane z renowacją i adaptacją Fortu VII na potrzeby planowanych ekspozycji.

x

Zobasz także

Dożynki 2021 online

Nie udało się nam spotkać w 2020 roku, nie uda się także w 2021 – ...

Łazarz i Wilda płatne

Od 2 sierpnia na terenie Wildy i Łazarza postój będzie płatny na całym, nieobjętym dużymi ...

65 lat Czerwca 56

Wielkopolska odda cześć bohaterom Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Mija 65 lat od wydarzeń Poznańskiego Czerwca ...

Spieszmy ratować pszczoły

Jeśli pszczoły wymrą, wymrze też ludzkość, to niestety naturalna, logiczna ciągłość zdarzeń. Żeby jednak pomóc ...

Umowa na węzeł

Wiosną 2023 r. będzie można przejechać bezkolizyjnie pod torami kolejowymi na granicy Poznania i Plewisk. ...