Zaskarżyć decyzję

W 2006 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu załatwił ogółem 7592 skarg na akty i czynności oraz na bezczynność organów administracji. W tym rozpoznawano także sprawy z zakresu gospodarki nieruchumościami, sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego, sprawy z zakresu prawa budowlanego oraz z zakresu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozważał m.in. karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego, zwracając m.in. uwagę na dwie kwestie. W dwóch przypadkach właściciele obiektów budowlanych przystąpili do ich użytkowania bez dokonania zawiadomienia organu o zakończeniu budowy, jednocześnie zmieniając samowolnie sposób użytkowania tych obiektów. Sąd podkreślił, że sankcja wynikająca z art. 57 ust.7 ustawy Prawo Budowlane z 1994 roku jest karą za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego bez stosownego zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy, nie jest zaś opłatą za samowolną zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Takie przewinienie, objete jest przepisem art 71 a ust.3.
Określając więc wysokość kary z art 57 ust.7 należy przyjmować taką kategorię obiektu budowlanego, jaką wyznacza decyzja o pozwoleniu na budowę. beb

x

Zobasz także

Więcej za gaz i prąd

Urząd Regulacji Energetyki w piątek ogłosił podwyżki cen za energię elektryczną oraz gaz. Zgodnie z ...

Domek dla każdego(?)

Przygotowana w resorcie rozwoju i technologii ustawa dotycząca budowy domów o powierzchni do 70 m ...

Ustawa o śmieciach od nowa

Trwają prace legislacyjne nad implementacją do krajowego porządku prawnego dyrektyw unijnych wchodzących w skład tzw. ...

Nowe zasady już obowiązują

Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki już obowiązuje.Co zmienia nowe ...

Odporność klimatyczna miast

Projekt ustawy, która ma zwiększyć odporność miast na zamiany klimatu i poprawić jakość życia mieszkańców, ...