Zaskarżyć decyzję

W 2006 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu załatwił ogółem 7592 skarg na akty i czynności oraz na bezczynność organów administracji. W tym rozpoznawano także sprawy z zakresu gospodarki nieruchumościami, sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego, sprawy z zakresu prawa budowlanego oraz z zakresu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozważał m.in. karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego, zwracając m.in. uwagę na dwie kwestie. W dwóch przypadkach właściciele obiektów budowlanych przystąpili do ich użytkowania bez dokonania zawiadomienia organu o zakończeniu budowy, jednocześnie zmieniając samowolnie sposób użytkowania tych obiektów. Sąd podkreślił, że sankcja wynikająca z art. 57 ust.7 ustawy Prawo Budowlane z 1994 roku jest karą za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego bez stosownego zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy, nie jest zaś opłatą za samowolną zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Takie przewinienie, objete jest przepisem art 71 a ust.3.
Określając więc wysokość kary z art 57 ust.7 należy przyjmować taką kategorię obiektu budowlanego, jaką wyznacza decyzja o pozwoleniu na budowę. beb

x

Zobasz także

Eksmisja w czasach zarazy

Zakaz eksmisji z mieszkań w pandemii – co z prawami właścicieli? RPO pisze do MS ...

Trwa chaos w spółdzielniach

Niekonstytucyjny przepis, przez który wiele osób straciło prawo bycia członkiem spółdzielni, właśnie utracił moc obowiązującą. ...

Zmiany w spółdzielczych statutach

Wprowadzenie kadencyjności członków zarządu, zwiększenie jawności i przyznanie większych praw członkom spółdzielni. To kluczowe założenia ...

Nowe zarzuty dot. Stobnicy

Inwestorzy słynnego zamku, który powstanie w Stobnicy, mają nowe problemy. Jak informuje money.pl poznańska prokuratura, ...

Będzie rzecznik lokatorów?

Powstanie funkcja rzecznika praw lokatorów i spółdzielców? Jest pomysł, ale droga jeszcze daleka Zagadnienia związane ...